Konstruksjonen av Norden: Skandinavisme og skandinaviske sympatier

Foredrag ved Ruth Hemstad.

Bildet kan inneholde: bukse, yttertøy, musikk instrument, produkt, mote.

Foto: Nasjonalbiblioteket.

«Jeg er en Skandinav!» erklærte H.C. Andersen entusiastisk etter et besøk i Sverige i 1837. Han var en av mange i den panskandinaviske bevegelsen som begeistret oppdaget at de ikke bare var danske, norske eller svenske, men også en del av en større skandinavisk familie.

På midten av 1800-tallet var det mange som delte de skandinaviske sympatier, og som drømte om Nordens enhet – kulturelt og/eller politisk. Dagens forestillinger om «nordisk identitet» er formet og konstruert historisk. 1800-tallet – nasjonalismens århundre – var en særlig viktig periode i den prosessen, og skandinavismen som idé og bevegelse var av avgjørende betydning. 

Ruth Hemstad er førsteamanuensis II i historie ved Universitetet i Oslo, historiker ved Nasjonalbiblioteket og ekspert på 1800-tallet i norsk og nordisk historie. 

  • Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no og Facebook. 

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i? I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden utforske ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag.

Hva har historisk sett ført oss nærmere våre naboer, og hvilke krefter og begivenheter har trukket oss fra hverandre? Hva har ledet oss fram mot den nordiske modellen – dens betoning av likhet, likestilling, velferd og tillit – og hvordan står vi i Norden rustet til å møte samtidens og framtidens utfordringer?

Gjennom foredrag, samtaler og digital formidling vil serien ta for seg de store spørsmålene om Nordens fortid og framtid.  

Publisert 26. apr. 2021 14:35 - Sist endret 26. apr. 2021 14:35