AVLYST! Fred via Norden

Hvordan bruker de nordiske landene fred som identitetsmarkør?

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, tekst, team, historie.

Arrangementet er en del av en den månedlige «UiO: Norden-samtalen», en ny arena for samtale om aktuelle nordiske spørsmål.

Norge har et sterkt bilde som fredsnasjon. Det er ikke noe særnorskt fenomen, men har også vært en del av våre nordiske naboers selvbilder, om enn med ulik styrke til ulike tider.

Nå jobber Norge hardt for å få bli medlem i FNs Sikkerhetsråd, blant annet med henvisning til nasjonens freds- og likestillingsengasjement, vårt miljø- og utviklingsengasjement og vår vilje til å være en stabil partner i en turbulent verden. Slagordet for kampanjen er: «Consistent partner, common future». Verden er altså tjent med at Norge får en større plass i verden, later det til.

Om Norden som fredsaktør ved Inger Skjelsbæk

Hva ligger i slike forestillinger? Hvordan har de vokst fram? Inger Skjelsbæk, forsker ved prosjektet «Nordic Branding», vil innlede om Norden som fredsaktør. Hvor realistiske er våre forestillinger om oss selv som særlig egnede fredsdiplomater? Hvem er eventuelt våre konkurrenter i fredens tjeneste? Og hvordan bruker de nordiske landene fred som identitetsmarkør, og som del av sin omdømmebygging?

Samtale om nordisk fredsarbeid

Innledningen blir etterfulgt av en samtale om nordisk fredsarbeid mellom Inger Skjelsbæk, generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland og fredsforsker Peter Wallensteen, ledet av UiO:Nordens direktør Tore Rem.

  • Inger Skjelsbæk er professor i kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, og har forsket på krig, fred og konflikt ved PRIO - Institutt for Fredsforskning.
  • Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen, og har arbeidet med menneskerettigheter, konfliktløsning og nødhjelp gjennom hele sin karriere.
  • Peter Wallensteen er seniorprofessor i freds- og konfliktforskning ved Uppsala universitet.
  • Tore Rem er direktør for UiO:Norden.

Om UiO:Norden-samtalen

 «UiO: Norden-samtalen» er en ny arena for samtale om aktuelle nordiske spørsmål. Hver samtale innledes av forskere tilknyttet den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden ved Universitetet i Oslo. Gjennom disse månedlige arrangementene vil vi løfte fram forskning som kan gi nye perspektiver både på dagsaktuelle emner og på vår felles historie.

 

Arrangør

UiO:Norden
Publisert 14. feb. 2020 14:52 - Sist endret 31. mars 2020 14:00