Den andre nordiske utfordringer-konferansen: Narrativer om enhetlighet og mangfold

I samarbeid med UiO:Norden inviterer Centre for Nordic Studies (CENS), Universitetet i Helsinki til den andre "nordiske utfordringer-konferansen: Narrativer om enhetlighet og mangfold" i Helsinki 7.-9. mars 2018.

Konferansen søker å tydeliggjøre behovet for ny forskning på og om Norden i en global sammenheng, og å legge til rette for en debatt om de utfordringer de nordiske samfunnene står ovenfor. Tema for konferanser er narrativer om enhetlighet og mangfold.

 

Forskergrupper og enkeltforskere innenfor enhver fagdisiplin som arbeider med Norden-relaterte temaer inviteres til å levere utkast til innlegg og delta på konferansen.

 

Les mer på CENS' konferanse-nettside.

Arrangør

CENS
Publisert 12. mai 2017 13:59 - Sist endret 16. feb. 2018 11:20