Seminar: Nordisk barndom under press?

De nordiske skolesystemene har mange forskjeller, men bygger de i store trekk likevel på noen felles ideer om hva som er en god oppvekst, hva som er viktig å vektlegge i opplæringen og sosialiseringen av barna og hvilken rolle skolen skal spille i samfunnet?

 

Tre gutter plukker epler ut av en kurv

Foto: Johannes Jansson/norden.org (utsnitt)

Historiske perspektiver på nordiske skole- og utdanningsmodeller

Dette er det første seminaret fra UiO:Norden-prosjektet Living the Nordic Model. Prosjektet har invitert Ning de Coninck-Smidt, Aarhus Universitet og Espen Schaaning, UiO til å innlede om historiske perspektiver på henholdsvis danske og norske skole og utdanningsmodeller. Begge bidrar ved sine kulturhistoriske perspektiver til et fokus på skolebarnas, foreldrenes og lærernes hverdag i skolen, og spørsmålet om hva som er et godt liv for barn - i skolen.

 

Program:

10:00: Mingletid (kaffe og frukt)

10:15 Åpning og velkommen

10:30: Da skolen blev alles. Dansk skolehistorie efter 1970 – Ning de Coninck-Smidt

Ning de Coninck-Smith er førsteamanuensis ved Aarhus universitet, og ble nylig nominert til prisen for beste nordiske faglitterære bidrag siden 2000 med sitt fembindsverk om dansk skolehistorie I et kulturhistorisk perspektiv (sammen med Charlotte Appel). Med dette arbeidet ønsket redaktørene å rette fokus mot skolebarnas, foreldrenes og lærernes hverdag i skolen.

11:15: Til alle barns beste? Den nordiske modellen under press – Espen Schaanning

Espen Schaanning er professor i idéhistorie ved UiO. Han utkom nylig med boken Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet, som diskuterer de grunnleggende premissene for den rådende forståelsen av den norske barnehagen og skolen. Han stiller blant annet spørsmålene: Hva er godt liv for barn og unge? Kan skolen gi alle barn et slikt liv? Er skolen til alle barns beste? Kan den være det?

12:00 – 13:00 Diskusjon

Publisert 25. mai 2018 12:07 - Sist endret 25. mai 2018 12:07