English version of this page

AVLYST! Nordiske tilstander: Hvor ble humaniteten av?

Arrangementet er dessverre avlyst grunnet sykdom. 

Bildet kan inneholde: mann, ansikt, ansiktsuttrykk, tekst.

Arrangementet er en del av en den månedlige «UiO: Norden-samtalen», en ny arena for samtale om aktuelle nordiske spørsmål.

NORDHOST, et forskningsprosjekt i den store tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden, har undersøkt hvordan de nordiske sivilsamfunnene reagerte i møte med flyktningkrisen. De har reist noen spørsmål:

  • Hvor mange skal vi slippe inn?
  • Hvem skal de være?
  • Hvilket ansvar pådrar vi oss, ikke bare som stat, men som samfunn, ved å ta imot?
  • Og er sivil ulydighet en legitim reaksjon i møte med et tøffere innvandringspolitisk klima?

Om nordisk gjestfrihet ved Thomas Hylland Eriksen

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen vil innlede om den nordiske gjestfrihetens karakter. Hylland Eriksen er opptatt av «gavens makt». Det synes som om nordmenn har lettere for å gi enn å ta imot, og det gjelder ikke minst med hensyn til innvandrere og flyktninger, der debatten om «integrering» alltid handler om hva det norske samfunnet kan tilby dem, ikke hva de kan tilføre det norske samfunnet. Gaveutveksling er imidlertid tosidig, og plikten til å ta imot er like grunnleggende som plikten til å gi.

Samtale om nordiske tilstander

Innledningen blir etterfulgt av en samtale om nordiske tilstander mellom Thomas Hylland Eriksen, Kaia Rønsdal og Sturla Stålsett, ledet av professor i teologi Trygve Wyller. Helena Schmidt, stipendiat ved NORDHOST, vil holde et avsluttende innlegg. 

  • Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved UiO.
  • Sturla Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF. Han er tidligere generalsekretær i Kirkens bymisjon.
  • Kaia Rønsdal er postdoktor ved Det teologiske fakultet/NORDHOST, og hun utforsker forestillinger om gjestfrihet i sivilsamfunnet i Nordiske grenseland.
  • Helena Schmidt er stipendiat ved Det teologiske fakultet/NORDHOST, der hun undersøker kroppslige erfaringer som fremmed i Oslo, med måltid som linse.
  • Trygve Wyller er professor i teologi ved UIO, og leder for NORDHOST.

 

Om UiO:Norden-samtalen

Hver samtale innledes av forskere tilknyttet den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden ved Universitetet i Oslo. Gjennom disse månedlige arrangementene vil vi løfte fram forskning som kan gi nye perspektiver både på dagsaktuelle emner og på vår felles historie.

 

Arrangør

UiO:Norden
Emneord: UiO:Norden
Publisert 7. jan. 2020 11:58 - Sist endret 31. mars 2020 14:00