English version of this page

Utlysninger

Publisert Jan. 23, 2019 9:24 AM

UiO:Nordic is an interdisciplinary initiative at UiO aimed at promoting new and relevant knowledge on the Nordic region and Nordic perspectives in an international context, partly through a critical focus on concepts and notions of ‘the Nordic model’.

Publisert 2. nov. 2018 06:59

Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 4 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk. Søknadsfrist er 15. desember 2018.

Publisert 1. mai 2018 14:03

ReNEW (Re-imagining Norden in an Evolving World) - den nordiske "universitetshuben" som UiO:Norden er en del av arrangerer den årlige konferanse med fokus på nordiske utfordringer. I tillegg finansierer ReNEW  workshops, mobilitet sommerskoler, Ph.D.-kurs og annen utadrettet virksomhet. ReNEW løper fra 2018 til 2023 og nå kunngjør vi første runde med utlysninger: Konferansebidrag, mobilitet og workshopmidler:

Publisert 16. apr. 2018 13:16

ReNEW er et samarbeidsprosjekt mellom  seks nordiske universiteter som søker å drive banebrytende forskning Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

Publisert 21. feb. 2018 15:29

UiO:Norden lyser nå ut midler til to tverrfakultære forskergrupper for perioden 2019-2021.

Frist for å søke er 15. september 2018

Publisert 19. des. 2017 10:51

I tråd med UiO:Nordens ambisjoner om fremskaffe ny viten om det nordiske gjennom å legge til rette for fremragende forskningsmiljøer og UiOs ambisjoner om økt ekstern finansiering (jf. UiO2020) lyser UiO:Norden ut strategiske midler i form av tre ulike tiltak 1) Workshopmidler, 2) Prosjektetableringsstøtte og 3) Støtte til publisering.

Publisert 1. sep. 2017 12:35

I anledning den andre nordiske konferansen om Nordiske utfordringer, Narratives of uniformity and diversity (#CENS2018), inviterer CENS til å sende inn bidrag (papers) innen 31. oktober 2017.

Publisert 25. aug. 2017 14:27

Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 2 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk. Søknadsfrist er 31. oktober 2017.

Publisert 8. juni 2017 13:32

Som en oppfølging av konferansen " Nordic experiences – Global challenges conference" ( 20.-21. mars 2017) arrangeres en workshop i Paris 4.-6. oktober 2017:

Publisert 7. mars 2017 13:54

UiO:Norden lyser nå ut midler til to tverrfakultære forskergrupper for perioden 2018-2020.

Frist for å søke er 22. august 2017.

Publisert 6. jan. 2017 15:16

NORDHOST er en av UiO:Nordens tverrfaglige forskergrupper  ledet av Trygve Wyller (TF) i samarbeid med Det teologiske fakultet, kiminologer, filosofer og sosialantropologer fra UiO.

Publisert 2. des. 2016 10:32

The Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) ved Stanford University lyser ut en 2-årig post.doc-stilling med oppstart 1.september 2017.

Publisert 29. nov. 2016 12:10

Forskere ved UiO kan søke om midler til å arrangere tverrfakultære workshops knyttet til UiO:Norden.

Målet med workshopene er å videreutvikle ideer som kan danne grunnlag for forskergrupper som starter opp i 2018.

Søknadsfristen er 1. februar 2017

Publisert 26. feb. 2016 13:25

Ph.d.-stipend lyses ut under University of Edinburgh’s Northern Scholars’ Scheme. Søknadsfrist 11. mars 2016

Publisert 26. feb. 2016 13:25

Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) er et samarbeid mellom forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som søker å styrke informasjonsutveksling mellom forskningsrådene og legge til rette for nordisk forskningssamarbeid bl.a. gjennom finansiering av workshops. Søknadsfrist: 23. februar 2016.

Publisert 16. feb. 2016 10:21

UiO:Norden lyser nå ut midler til to tverrfakultære forskergrupper for perioden 2017-2019.

Frist for å søke var 15. august 2016.

Publisert 21. des. 2015 10:00

Seniorforskere ved UiO kan søke om midler til å arrangere tverrfakultære workshops knyttet til UiO:Norden.

Målet med workshopene er å videreutvikle ideer som kan danne grunnlag for forskergrupper som starter opp i 2017.

Søknadsfristen var 16. februar 2016.