Foreningen Nordens masterstipend

Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 2 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk. Søknadsfrist er 31. oktober 2017.

Bilde: www.norden.org

Sammen med Foreningen Norden, deler UiO:Norden ut 2 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk slik det er skissert i Programnotatet og Programplanen: Kritisk undersøkelse av nordiske erfaringer, nordiske modeller eller Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Videre vil vi invitere oppgaver som tar for seg samarbeid mellom de nordiske land og regional integrasjon, i tillegg til komparative analyser.

Søk via skjemaet til høyre på denne siden.

Følgende skal følge søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: En presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet (inkl. problemstilling, teori og metode og data som skal benyttes) på maks 5 A4-sider, 1,5 linjeavstand, hvor det fremkommer hvordan prosjektet relaterer seg til UiO:Nordens hovedmål og tematikk.
  • Bekreftelse fra institutt (evt. inkludert anbefaling fra veileder/UiO:Norden-forskergruppe) på at søker er tatt opp på et masterprogram ved UiO som fulltidsstudent.
  • Karakterutskrift for høyere utdanning
  • Kort motivasjonsbrev (maks 1 side, 1,5 linjeavstand)
  • Oppdatert CV

Videre må følgende kriterier oppfylles:

  • Søker skal være fulltidsstudent på et MA-program ved Universitetet i Oslo
  • Mottakere forplikter seg til å skrive og sende inn en masteroppgave, artikler eller prosjekt som beskrevet i søknaden til UiO:Norden og å presentere prosjektet og/eller oppgaven sin for UiO:Norden og Foreningen Norden under et seminar arrangert av UiO:Norden.

Søknadsfrist 31.oktober 2017.

 

Publisert 25. aug. 2017 14:27 - Sist endret 20. sep. 2017 10:46