Foreningen Nordens og UiO:Nordens masterstipender 2019

Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 4 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk. Søknadsfrist er 15. desember 2018.

Bilde: www.norden.org

Sammen med Foreningen Norden, deler UiO:Norden ut 4 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk slik det er skissert i Programnotatet og Programplanen: Kritisk undersøkelse av nordiske erfaringer, nordiske modeller eller Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Videre vil vi invitere oppgaver som tar for seg samarbeid mellom de nordiske land og regional integrasjon, i tillegg til komparative analyser.

Søk via skjemaet til høyre på denne siden.

Følgende opplysninger skal gis i søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: En presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet (inkl. problemstilling, teori og metode og data som skal benyttes) på maks 5 A4-sider, 1,5 linjeavstand, hvor det fremkommer hvordan prosjektet relaterer seg til UiO:Nordens hovedmål og tematikk (vedlegg)
  • Bekreftelse fra institutt (evt. inkludert anbefaling fra veileder/UiO:Norden-forskergruppe) på at søker er tatt opp på et masterprogram ved UiO som fulltidsstudent (vedlegg).
  • Karakterutskrift for høyere utdanning (vedlegg).
  • Kort motivasjonsbrev (maks 200 ord, skrives inn i søknadsskjemaet)
  • Oppdatert CV (vedlegg)

Videre må følgende kriterier oppfylles:

  • Søker skal være fulltidsstudent på et MA-program ved Universitetet i Oslo
  • Mottakere må samtykke i at opplysninger om masteroppgaven kan benyttes av Foreningen Norden og UiO:Norden knyttet til presentasjon av resultater, markedsføring og formidling av Foreningen Norden, UiO:Norden og dette stipendet:

Søknadsfrist 15. desember 2018.

 

Publisert 2. nov. 2018 06:59 - Sist endret 29. nov. 2018 08:46