Foreningen Norden og UiO:Nordens masterstipend

Bilde av studenter sittende i små grupper foran en fontene.

(Foto: Anders Lien, www.uio.no)

UiO:Norden skal dele ut seks stipender à 25 000 NOK til UiO-studenter som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk.

Sammen med Foreningen Norden, deler UiO:Norden ut 6 stipender à 25 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk slik det er skissert i Programnotatet og Programplanen.

Vi ønsker prosjekter som interesserer seg for nordiske erfaringer, nordiske modeller eller ulike Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Blant annet ønsker vi å få belyst nye sider ved nordiske modellers dilemmaer, utfordringer og bærekraft, så vel som ulike former for nordisk samarbeid og hvordan Norden oppfattes utenfra.

  Søknadsfrist 1. november 2020.

  Følgende opplysninger skal gis i søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: En presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet (inkl. problemstilling, teori og metode og data som skal benyttes) på maks 5 A4-sider, 1,5 linjeavstand, hvor det fremkommer hvordan prosjektet relaterer seg til UiO:Nordens hovedmål og tematikk (vedlegg)
  • Bekreftelse fra institutt (evt. inkludert anbefaling fra veileder/UiO:Norden-forskergruppe) på at søker er tatt opp på et masterprogram ved UiO som fulltidsstudent (vedlegg).
  • Karakterutskrift for høyere utdanning (vedlegg).
  • Kort motivasjonsbrev (maks 200 ord, skrives rett inn i søknadsskjemaet)
  • Oppdatert CV (vedlegg)

  Følgende kriterier må oppfylles:

  • Søker skal være fulltidsstudent på et MA-program ved Universitetet i Oslo
  • Mottakere må samtykke i at opplysninger om masteroppgaven kan benyttes av Foreningen Norden og UiO:Norden knyttet til presentasjon av resultater, markedsføring og formidling av Foreningen Norden, UiO:Norden og dette stipendet

   

  Søk om stipend

   

  Søknadsfrist 1. november 2020.

  Ta kontakt med adminstrativ leder, Mari Bergseth-Hasle, om du har spørsmål.