English version of this page

Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller

Gruppen vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder.

Bildet kan inneholde: Himmel, Atmosfærisk fenomen, Sky, Morgen, Naturlandskap.

Photo by Marc Marcal, Unsplash

Forskergruppen vil ha sitt hovedinnhold på de engelske nettsider.

Om gruppen

Målet med Futuring Sustainable Nordic Business Models (Futuring Nordics) er å møte utfordringene som globalisering, digitalisering og FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals) stiller nordiske bedrifter overfor, gjennom (i) en tverrfaglig analyse av nordiske forretningsmodellers utvikling og transformasjon i en tid preget av globalisering og digitalisering, (ii) en undersøkelse av de muligheter og utfordringer digitaliseringen og bærekraftsmålene skaper for norske forretningsmodeller i dag, og (iii) forslag til policy-utvikling for innovasjon av nordiske forretningsmodeller for bærekraft.

Gjennom en tverrfaglig analyse som trekker på historiske kilder så vel som empiriske data, vil Futuring Nordics undersøke potensialet for nordiske forretningsmodeller i lys av målet om å implementere FNs bærekraftsmål innenfor planetens tålegrenser.  Spesiell oppmerksomhet vil bli viet til typiske nordiske styringsmodeller og deres fremtid: store bedrifter kontrollert av familier, stiftelser og offentlige aktører, små og mellomstore bedrifter og selskaper. Involvering av bedrifter og andre interessenter og en bred formidling spiller en sentral rolle i Futuring Nordics´ aktiviteter.

Gjennom dokumentanalyse, case-studier og såkalte Futuring workshops, vil Futuring Nordics kritisk analysere bærekraftskonseptene i nordiske forretningsmodeller, inkludert i små, mellomstore og store bedrifter, og deres stadig mer globale verdikjeder og nettverk. Analysen vil identifisere forutsetningene for at nordiske forretningsmodeller skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling av de nordiske landene, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Til slutt vil Futuring Nordics presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner og på tvers av globale verdikjeder.

Samarbeid og kommunikasjon med nordiske institusjoner og akademikere er sentralt for Futuring Nordics. Resultatene vil formidles gjennom en antologi, faglige publikasjoner i bøker og tidsskrifter, og gjennom internasjonale konferanser og seminarer organisert av prosjektet.

Den tverrfaglige forskergruppen Futuring Sustainable Nordic Business Models er et samarbeid mellom Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultetet, og Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved Institutt for privatrett vil forskningsprosjektet være en del av forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen). Ved Institutt for informatikk er prosjektet en del av forskningsseksjon Digitalisering (DIG) og Sustainability and Design Lab.


Finansiering

Prosjektet har finansiering fra Universitetet i Oslo; UiO:Nordic, Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett og Institutt for informatikk.

Publisert 15. mai 2019 14:49 - Sist endret 2. sep. 2021 11:34