English version of this page

UiO:Norden forskergrupper

 • Bilde av gateliv i København. Nordic Welfare Developments (NoWeDe)

  Prosjektet tar sikte på å studere hvordan velferdsstaten oppstod historisk i den nordiske (spesielt den norske) konteksten, og om den mulige fremtredelsen i utviklingsland i Afrika og Latin-Amerika i dag.

 • Illustrasjon. Flere tannhjul formet som ansiktsprofiler. Eksperters innflytelse på nordisk politikk

  Politikere søker stadig råd hos eksperter. I hvor stor grad blir ekspertene lyttet til?

 • Rød helleristning mot grå stein. En mangfoldig nordisk fortid?

  Et nordisk samarbeidsprosjekt som skal evaluere og revitalisere forskningen på kjønn og mangfold i Nordens forhistorie, fra steinalder til vikingtid.

 • Landskapsbilde fra Svalbard. Vann, fjell og himmel. Tingenes kunnskap om Norden

  Gjenstander som ble samlet i det nordiske nord på 1800-tallet har formet den kulturelle og politiske kunnskapen om Norden. Men hva kan tingene fortelle oss om Norden i dag?

 • Bildet kan inneholde: briller, klær, ansikt, hår, hode. ECODISTURB: Tvisyn på nordisk natur

  Prosjektet ECODISTURB undersøker nordiske responser på klimakrise og naturtap.

 • Svart-hvitt fotografi. Menn og kvinner sitter på stoler langs rommets vegger, med et stort bord i midten. Det norske flagg henger på bakveggen. Sivilsamfunn i Norden

  Hvordan har sivilsamfunns globale, transnasjonale og regionale interaksjoner formet ideer om Norden?

 • Bildet kan inneholde: lag sport, bandy, sport, pinne- og ballspill, hockey. Living the Nordic Model
 • Bildet kan inneholde: Himmel, Atmosfærisk fenomen, Sky, Morgen, Naturlandskap. Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller

  Gruppen vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder.

 • Stilisert kart over norden Den nordiske utdanningsmodellen

  Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider.

 • The Nordic flags. Illustration. Merkevaren Norden - 'Nordic Branding'

  Det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt, i politikk, juss og handel.

 • Home is where your heart is står det på en bro. Foto. Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis (NORDHOST)

  Er det noe særskilt ved nordiske former for gjestfrihet som utvikles i møter mellom migranter og sivilsamfunnets mottaksinitiativ og -prosjekt? NORDHOST inkluderer forskere fra en rekke disipliner og fagfelt, og har som mål om å tilnærme seg verdispørsmål knyttet til migrasjon og gjestfrihet i Norden.

 • Tekst fra stortingsforhandlingene 1836. Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

  Offentlighet og ytringsfrihet er forutsetninger for dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. Veien dit har gått gjennom kamp, konflikt og gradvise endringer. Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

 • Unge og eldre raster. Renewing the Nordic Model (REN)

  Den siste delen av det forrige århundret så modningen av den nordiske samarbeidsmodellen, men også fremveksten av neoliberalismen, som etter hvert aksellererte konkurransedrevet globalisering. I dag må den nordiske ‘kooperative ånden’ forholde seg til en nådeløs markedskonkurranse.

  Denne gruppens formål er å studere vilkårene for bevaring og fornyelse av nordiske ‘samarbeidssamfunn’ i en stadig mer konkurransedrevet verden.