Aktuelle saker

Gutt og jente spiller dataspill
Publisert 26. jan. 2021 09:21

I forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt «Foreldre og dataspill» ønsker Khalid Ezat Azam å intervjue foreldre og barn fra samme familier. Målet med forskningsprosjektet er å frembringe ny kunnskap om foreldres perspektiver på barn og unges dataspilling. Forskningsprosjektet ser nå etter flere familier med barn og ungdom i alderen 12-17 år som ønsker å delta.