English version of this page

Gendering the Nordic Past

Hvor står kjønnsforskning i studier av nordisk fortid? Hvordan forstår vi samspillet mellom representasjoner av kjønn og ulikhet i fortid og forståelsen av identiteter i nåtid? Dette nordiske samarbeidsprosjektet skal evaluere og revitalisere forskningen på kjønn og mangfold i Nordens forhistorie, fra steinalder til vikingtid.

Rød helleristning mot grå stein.
Foto: Ingrid Fuglestvedt, UiO

Mål

Prosjektet vil belyse hvordan fremstillinger av kjønn virker sammen med tolkninger av kulturelt og etnisk mangfold og variasjon. Ved å undersøke hvordan dette har endret seg over tid, og hvor vi står i dag, vil vi:

  • Kartlegge hvordan kjønn og mangfold har blitt presentert i både vitenskapelige og populærvitenskapelige fremstillinger.
  • Bidra til økt bevissthet om hvordan vi beskriver kjønn og mangfold i dag.

På denne måten kan vi bidra til mer balanserte, og også alternative fremstillinger forankret i empirisk materiale fra ulike perioder i Nordens fortid. Målet er å skape fortellinger om fortiden som flere kjenner seg igjen i.

Om prosjektet

Med inspirasjon fra kritiske kulturarvsperspektiver, genderteori og skjeiv teori vil vi utforske hvordan kjønn og mangfold kommer til uttrykk i ulike typer fremstillinger av nordisk fortid og i hvilken grad gjengivelsene av fortiden gir næring til vår tids nordiske identiteter. 

I tråd med interseksjonelle tilnærminger, og som respons på dagens debatter om demografiske endringer og multikulturalisme, vil vi vektlegge at kjønn virker i samspill med andre identitetsskapende kategorier.

Dette tverrfaglige prosjektet er forankret i arkeologi, med samarbeidspartnere fra museologi, teologi, historie, kritiske kulturarvstudier, kunsthistorie og tverrfaglige kjønnsstudier.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å delta i forskergruppen.  

Varighet

1. januar 2021 – 30. november 2023

Samarbeidspartnere

Finansiering

Forskningsprosjektet er finansiert av UiO:Norden, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 26. mars 2021 11:28 - Sist endret 23. mai 2022 18:13

Kontakt

Prosjektleder

Unn Pedersen

Prosjektnestledere

Marianne Moen

Ingrid Fuglestvedt