English version of this page

God start for NORDHOST i offentligheten

NORDHOST har som mål å delta i den offentlige debatten, med sterk stemme i saker om migrasjon og gjestfrihet. Ett initiativ for å nå dette målet er å arrangere offentlige arrangementer i Litteraturhuset i Oslo. Den første av disse fant sted den 18. september.

Panelet

Panel. Fra venstre: Maria Hernandez Carretero, Helena Strandli Schmidt, Laura Bjørg Serup Petersen, Marthine Seth og Sturla Stålsett. Foto: K. Rønsdal

Et av de sentrale temaene for NORDHOST er saker som ikke nødvendigvis er i media, eller spesielt profilert i forskningen. Det er praksisene som foregår blant vanlige folk, som frivillige eller i privat initiativ, i det organiserte eller uorganiserte sivilsamfunnet. Tema den første kvelden var gjestfrihet nedenfra, hvor tre av våre forskere presenterte noen foreløpige inntrykk fra deres respektive feltarbeid.

Laura Bjørg Serup Petersen, Maria Hernández Carretero og Helena Strandli Schmidt ga små innblikk inn i svært ulike felt og praksiser, der alle adresserte ulike spørsmål og utfordringer, og diskuterte tvetydigheten i spørsmålene rundt gjestfrihet.

Presentasjonene ble kommentert av professor Sturla Stålsett ved MF vitenskapelig høyskole og Marthine Seth, leder av Refugees Welcome Oslo.

Den første fokuserte på fenomenet gjestfrihet, og hvordan konseptet er under press. Videre utfordret han alle de tre forskerne på dette emnet, med særlig vekt på hva som virkelig står på spill på deres felt og i deres forskning.

Marthine Seth ga en svært berikende og informativ presentasjon av Refugees Welcome-bevegelsen, og forklarte hvordan den tar sikte på å utvikle seg videre i tråd med skiftet fra folk som kommer, til folk som bosetter seg. Bevegelsen fokuserer på å begrense avstanden fra "oss og dem" ved å fokusere på nabolagsaktiviteter, da folk som bosetter seg blir naboer. Hun fokuserte på utfordringer i gjestfrihetskonteksten knyttet til forventningene, fra både frivillige og deltakere i aktiviteter, om at disse er "arrangert», snarere enn at man inviteres med som likemenn. Dette fører til andre forventninger, eller mangel på forventninger, som gjerne utfordrer deltakernes opplevelse av egenverdi, og samtidig vanskeliggjør det betydelig relasjonsbygging. I denne sammenhengen peker hun på et svært utfordrende aspekt knyttet til mottakelse av og gjestfrihet mot migranter.

Etter kommentarene dannet de tre forskerne og to kommentatorene et panel som samtalte med hverandre og med publikum.

Publikum representerte både organisasjoner, som Røde Kors og Mennesker i Limbo (en organisasjon for lengeværende papirløse asylsøkere), og andre interesserte, noe som bidro til en veldig interessant og fruktbar samtale. Ved slutten av arrangementet syntes det å være en generell oppfatning av at dette bare var starten på en veldig lang og lovende samtale mellom aktører som fokuserer på hittil underkommuniserte aspekter av migrasjon i Norge.

                                                 

Som en fortsettelse av denne oppstartete samtalen om praksiser i sivilsamfunnet rettet mot migranter deltok Helena Strandli Schmidt og Trygve Wyller (NORHDOST-leder) i NRKs radioprogramserie Verdibørsen - et program som adresserer dagens verdispørsmål, enten de er av etisk, moralsk, filosofisk eller religiøs karakter. Episoden heter "Og du trodde vår gjestfrihet skranter?", og kan lyttes til på Verdibørsens podcast

Publisert 5. okt. 2018 11:54 - Sist endret 4. apr. 2019 13:09