Nordhost på Litteraturhuset

Nordhost har hatt to panelsamtaler på Litteraturhuset. Begge ble tatt opp, og lydopptakene kan lyttes til her.

Professor Trygve Wyller. Foto

Kristianisme - En panelsamtale om kristendom, migrasjon og gjestfrihet

31. oktober 2019 holdt forksere fra NORDHOST arrangementet Kristianisme – En panelsamtale om kristendom, migrasjon og gjestfrihet  på Litteraturhuset. 

Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson, sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og teolog Trygve Wyller diskuterte nordisk kristendom og kristianisme i møte med de siste årenes migrasjonsbølge til Europa. De tre holdt hvert sitt åpningsinnlegg etterfulgt av en panelsamtale og spørsmål fra salen. Samtalen ble ledet av Kaia Rønsdal, postdok ved Det teologiske fakultet.

Lytt til panelsamtalen:

Den kan også leses om her.

 

Hva slags krise er flyktningkrisen?

21.januar 2020 holdt Nordhost arrangementet Hva slags krise er flyktningkrisen? En panelsamtale om klima og migrasjon på Litteraturhuset.

Professor i filosofi, og NORDHOST-forsker Arne Johan Vetlesen, utenrikspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Sigrid Heiberg og Åsmund Aukrust (AP) fra Stortingets energi- og miljøkomite diskuterte sammenhengen mellom miljø og menneskelig mobilitet. Vetlesen hevder at miljø- og klimakrisen er en av de avgjørende årsakene til migrasjon, og at man ikke lenger kan skille mellom miljø og migrasjon. Panelet diskuterte de etiske problemstillingene knyttet til migrasjonaspektene ved klimakrisen.

Lytt til panelsamtalen:
Publisert 10. feb. 2020 10:30 - Sist endret 10. feb. 2020 10:35