AVLYST! Avslutningskonferanse - Blikket fra de andre

Dette arrangementet er avlyst for å forhindre spredning av coronaviruset (COVID-19).

NORDHOST markerer slutten på prosjektet med en avslutningskonferanse om gjestfrihet i det velstående Norden. Hvordan ser migrasjon og mobilitet ut - sett fra sør?

Båt brukt av flyktninger, fra en kunstutstilling i Roma.

Flyktningbåt fra Middelhanvet, fra en utstilling ved MAXXIm, the national museum of contemporary arts and architecture i Roma.

Foto: Trygve Wyller

Coronavarsel (per 10.03.2020): Vi følger retningslinjene fra Universitetet i Oslo, som retter seg etter nasjonale retningslinjer og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Per i dag, anbefaler ikke UIO å kansellere arrangement av denne størrelsen. Vi er i dialog med fakultetsdirektør, dekan og sentral ledelse, og planlegger for øyeblikket å gjennomføre konferansen. Dersom det skjer endringer i situasjonen, og UIO endrer sine anbefalinger, vil vi avlyse. Vær vennlig og følg med på denne siden helt frem til arrangementsdagen.

 Forestillinger om nordisk gjestfrihet

Hvordan ser migrasjon og mobilitet i Norden – sett fra sør? Forskningsprosjektet Nordhost – Nordic Hospitality in a Context of Migration – inviterer til samtaler og kritisk dialog om blikket fra de andre.  Det er store verdier i spill for dem som vil løfte perspektivet litt lenger enn den mest nærskyldte politikken. Hvilke verdier er det, og hvem har rett til å formulere dem?

Dette er hovedtemaet når internasjonale migrasjonsforskere utfordrer forestillingene om den nordiske gjestfriheten. Når er den troverdig, når er den paternalistisk og når er den først og fremst krusninger i en nordisk velstand?

Vi er glade for å publisere programmet og invitere venner og kolleger og andre interesserte. Velkommen til en utfordrende og inspirerende dag!

NB! Konferansen foregår primært på engelsk. 

 

Program

10:00 Velkommen

Prorektor, Gro Bjørnerud Moe, UiO
NORDHOST-leder, Trygve Wyller, UiO

 

10:15 Gjestfrihet vs. Populisme – Levd motstand

Diskusjon: Imam Basim Ghozlan, Oslo, og Arne Viste, leder av Plog AS, Stavanger

Leder: Thomas Hylland Eriksen

 

10:45 Levd motstand– fra feltet

Stipendiat ved TF, Helena Schmidt: «Eating no-bodies: Reflections on hospitality and citizenship from the perspective of the meal."

Stipendiat ved Jus, Dorina Damsa: «Between belonging and exclusion: Migrants’ resilience in a Norwegian Welfare prison.»

Postdoktor ved SV, María Hernández Carretero: «Citizen mobilization to welcome newcomers in Norway: political or apolitical engagement.»

Panesamtale, respons

Dr. Federico Settler (University of Kwa-Zulu Natal, South Africa)

Leder: Kaia S. Rønsdal

 

Lunsj

 

13:00 Postkolonial motstand, Nordisk utgave

Samerådets visepresident Christina Henriksen og biskop Tor B. Jørgensen

Leder: Katja Franko

 

13:30 Postkolonial motstand – fra feltet til tekst

Cecilia Nahnfeldt og Kaia S. Rønsdal: «Christian-Cultural Values in Migration Encounters: Troubled Identities in the Nordic Region.»

Panelsamtale, respons:

Dr. Federico Settler (University of Kwa-Zulu Natal, South Africa)

Dr. Elisabeth Gerle (Lund University, Sweden)

Dr. Tendayi Bloom (University of Birmingham, UK)

Leder: Trygve Wyller

 

15:00 Plenumssamtale

15:30 Konferansen slutter

 

Av hensyn til planlegging er det fint om du kan gå til den engelske siden og fylle ut navn og e-postadresse.

Om deltakerne

Basim Ghozlan er imam og forstander for Det islamske forbundet. Ghozlan er tilknyttet Rabita-moskeen i Oslo

Arne Viste er daglig leder i bemanningsbyrået Plog AS og menneskerettighetsforkjemper, der han bruker en stor grad av sivil ulydighet ved å ansette asylsøkere uten lovlig opphold.

Christina Henriksen er visepresident og fast medlem i Samerådet. Hun har erfaring fra internasjonalt samarbeid, som rådgiver for urfolkssaker ved Barentssekretariatet.

Tor B. Jørgensen var biskop i Sør-Hålogaland bispedømme fra 2007 til 2016. Han er styreleder i Mennesker i Limbo, en gruppe lengeværende papirløse asylsøkere som kjemper for rettighetene til mennesker i denne situasjonen.

Helena Schmidt er stipendiat ved Det teologiske fakultet. Hennes forskningsprosjekt «Lived Citizen – Eating No-Nodies» undersøker kroppslige erfaringer som fremmed i Oslo, med måltid som linse, og diskuterer empirien nyere teori innenfor diakonivitenskap og citizenship.

Dorina Damsa er stipendiat i kriminologi ved Det juridiske fakultet. Hennes forskningsprosjekt utforsker migranters tilværelser i et u/gjestfritt Norden. Hun fokuserer på perspektivene og erfaringene til irregulære migranter, spesielt livsstrategier, forestillinger om identitet, likhet, rettigheter og rettferdighet, og de kroppslige konsekvensene av andre-gjøring og prekaritet.

María Hernández Carretero er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, SV. Hennes forskningsprosjekt er en etnografisk studie av mottakelse av flyktninger i Norge og Sverige i etterkant av toppåret 2015. Prosjektet utforsker hvordan vanlige innbyggere anser og forholder seg til ankomsten av nyankomne flyktninger og andre migranter, og hvordan de engasjerer seg med fenomenet og med konkrete nyankomne personer med flyktningbakgrunn. I tillegg er hun også interessert i hvordan flyktningene selv opplever å bli tatt imot i sine nye byer og nabolag.

Dr. Federico Settler er forsker og lærer ved University of Kwa-Zulu Natal, ved School of Religion, Philosophy and Classics, i Sør-Afrika. Han er religionssosiolog som fokuserer sin forskning rundt rase, migrasjon og postkolonialisme. For tiden jobber han primært med religion og migrasjon, og kropp og riter, rase og transnasjonalisme.

Dr. Tendayi Bloom er forsker i politisk og jurisdisk teori University of Birmingham, UK. Hennes akademiske interesser omfatter spørsmål om ‘non-citizenship’, statsløshet og menneskelig mobilitet. Hun arbeider for tiden med disse temaene i sammenheng med global styring med migrasjon.

Elisabeth Gerle er professor emerita i etikk ved Centrum för teologi og religionsvetenskap, CTR, ved Lunds Universitet. Hun har tidligere vært rektor ved Pastrolarinsitutet i Lund og tilknyttet Raoul Wallenberginstitutet. Hun har vært gjesteforsker ved Princeton University, Center of International Studies, USA, og ved Stellenboch Insitute for Advanced Studies i Sør-Afrika.

Cecilia Nahnfeldt er leder  for Svenska Kyrkans Forskningsenhet, og er amanuensis ved Uppsala Universitet. Hennes forskning innbefaller Luthersk teologu, migrasjon, kjønnsstudier som fokuserer på arbeid og kjønnslikestilling, samt social innovasjon.

Kaia S. Rønsdal er postdoktor ved Det teologiske fakultet. Hennes forskningsinteresser innbefatter romteori, urbanitet, fenomenolgi og teologisk etikk. Hennes forsknigsprosjket «Magnificent Encounters in Borderlands” utforsker gjestfrihetsskonseptet med Nordiske grenseland som utgangspunkt.

 

Publisert 18. feb. 2020 10:57 - Sist endret 11. mars 2020 17:24