English version of this page

Merkevaren Norden - 'Nordic Branding'

Det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt, i politikk, juss og handel.

The Nordic flags. Illustration.

Prosjektbeskrivelse

Våre forskningspilarer er strukturert rundt tre brede tematiske områder: velferd, likestilling og rettigheter og demokrati. Pilarene vil analysere hvordan spesifikke nordiske samfunnmodeller har blitt 'brandet' (både eksplisitt og implisitt) og brukt i praksis.

Prosjektet kommer til å fokusere på en rekke tverrfaglige spørsmål; Hvem er handlingsaktørene og publikummet i 'branding'-prosesser? Hva er estetikken til den Nordiske merkevaren? Hva blir ikke 'brandet' og hvorfor er det slik? Hvordan behandles merkevarer over tid? Og hva er fordelene og ulempene ved branding?

Prosjektet ønsker også å videreutvikle teorien om branding, i særdeleshet bruken av det som et analytisk begrep.  

For mer informasjon om våre planlagte forskningsprosjekter, vennligst se på forskningsplanen vår.

Om gruppen

Nordic Branding ledes av Eirinn Larsen i samarbeid med Sidsel Roalkvam, Inger Skjelsbæk og Malcolm Langford. Prosjektet var tidligere ledet av Malcolm Langford.

For øyeblikket er 35 forskere fra Universitet i Oslo og andre institusjoner tilknyttet prosjektet. Fagretningene som dekkes inkluderer jus, sosiologi, kriminologi, psykologi, historie, statsvitenskap, økonomi, markedsføring og antropologi.

Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, og Senter for miljø og utvikling ved Universitetet i Oslo koordinerer prosjektet.

Den administrerende institusjonen er Institutt for offentlig rett, hvor forskergruppen Forum for Juss og Samfunnsvitenskap er vertskap. Andre involverte institutt ved Universitetet i Oslo inkluderer Institutt for kriminologi og rettssosiologiSenter for tverrfaglig kjønnsforskning, og Norsk senter for menneskerettigheter.

Samarbeid

Prosjektet bringer ledende 'branding' eksperter sammen med autoriteter på samfunnsmodeller fra Universitetet i Oslo, samt fjorten andre institusjoner i Norden og Storbritannia. Disse består av: 

 

 

Publisert 25. jan. 2017 19:01 - Sist endret 30. apr. 2021 10:23

Kontakt

Prosjektleder og Tverrfaglige prosjekter
Eirinn Larsen

Pilar for sosialomsorg
Sidsel Roalkvam

Pilar for likestilling
Inger Skjelsbæk

Pilar for rettigheter & demokrati

Malcolm Langford

Prosjektkoordinator
Charlotte Aslesen

Vertsinstitutt
Institutt for offentlig rett