English version of this page

17 jusprofessorer oppfordrer Stortingspresidenten til gjennomgang av valgrutiner for Nobelkomiteen

I et brev sendt til Stortingspresidenten 29. november skriver 17 jusprofessorer fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø at Stortingets ordning for valg til Nobelkomiteen må gjennomgås i lys av Nobels testament.

Minnesten over Alfred Nobel. Illustrasjon: Colourbox

Den nåværende ordningen med at partier nominerer representanter til komiteen innbyrdes som så godkjennes av Stortinget har vært i særlig fokus i høst, men det har vært diskutert i mange år.

- Det står ingenting i Nobels testament om at Stortinget skal velge medlemmer som representerer de ulike partiene, sier Alf Petter Høgberg, Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bekymringen til jusprofessorene er at medlemmene i komiteen ikke oppfyller kravet om at den skal være sammensatt av «de best kvalifiserte ut fra fredsprisens formål.»

- For at fredsprisen skal beholde sin stilling som en uavhengig pris må det gjennomføres endringer som sikrer en faglig forankring, sier Professor Malcolm Langford ved Institutt for offentlig rett.

Brevet vil bli sendt til partigruppene på Stortinget med ønske om at endringer i valgrutinene kan bli fremmet for Stortinget som et §8 forslag.

 

Brevet er underskrevet av følgende:

Professor em. dr. philos. Kristian Andenæs, UiO

Professor dr. juris Finn Arnesen, UiO

Professor dr. juris Cecilia Marcela Bailliet, UiO

Professor mag.art. Nils A. Butenschøn, UiO

Professor dr. juris Thomas Eeg, UiB

Professor dr. juris Terje Einarsen, UiB

Professor dr. juris Gunnar Ketil Eriksen, UiT

Professor em. Stein Evju, UiO

Professor dr. juris Anne Hellum, UiO

Professor dr. juris Alf Petter Høgberg, UiO

Professor, PhD Jørn Jacobsen, UiB

Professor dr. juris PhD Sören Koch, UiB

Professor PhD Malcolm Langford, UiO

Professor dr. juris Alla Pozdnakova, UiO

Professor dr. juris Kirsten Sandberg, UiO

Professor dr. juris Jo Stigen, UiO

Professor em. dr. juris Aslak Syse, UiO

Publisert 29. nov. 2017 14:25 - Sist endret 27. des. 2017 14:58