Branding i utenrikspolitikken

Professor Malcolm Langford kritiserer NUPI-forsker Nils Schia for å glemme de kritiske spørsmålene i sin analyse av norsk utenrikspolitikk.

I Aftenposten Viten 14. august trakk NUPI-forsker Nils Schia frem tre grunner til at Norge burde få en plass i FNs Sikkerhetsråd. Norge konkurrerer med land som Canada og Irland om et sete rundt bordet hvor verdenslederne møtes for å løse utfordringer. I sin kritikk av Schia argumenterer Langford for at analysen mangler kritiske spørsmål, men heller fremmer bildet av Norge som utenriksdepartementet forsøker å skape. Merkevarebygging, eller branding, er sentralt i kampanjen for å få Norge inn i sikkerhetsrådet, men er det forskerens rolle å støtte opp om det?

I sin leder mandag 20.08 fulgte Klassekampen opp Langford sin kritikk av argumentasjonen og etterspør andre gode grunner for at Norge bør få plassen i FNs sikkerhetsråd.

Les Nils Schia sitt innlegg og Langford sitt svar i Aftenposten.

 

Publisert 20. aug. 2018 11:32 - Sist endret 21. aug. 2018 08:53