English version of this page

Norsk stillhet om Tyrkias ulovlige bruk av makt

Kan Norges reaksjon på Tyrkias bruk av makt i Syria påvirke hvordan vi oppfattes av verden? 

I en kronikk i Dagbladet 29. mars forklarer Professor Malcolm Langford hvorfor Tyrkia sitt angrep på den syriske byen Afrin er ulovlig. Langford argumenterer for at angrepet var et brudd på folkeretten. Tyskland med Angela Merkel var raskt ute med sterk kritikk, mens Norge forble stille. Kan denne stillheten påvirke den norske merkevaren som fredsnasjon og forkjemper av folkeretten? Langford skriver:

Portrett av Langford
Foto: Privat

"Hvorfor bør Norge kritisere? 

Norge har tradisjonelt vært opptatt av folkerettens stilling. Som en liten stat i en stor verden er det gjerne oppfattet som smart politikk, og aktiv fremheving av folkerett er på mange måter en del av landets varemerke. Russlands fremferd på Krim ble, nær sagt oppskriftsmessig, fordømt og gjenstand for repressive tiltak fra Norge. En slik reaksjon sitter selvsagt lengre inne når den ansvarlige er en NATO-alliert som bygger sin rettslige argumentasjon langs de samme linjene som andre NATO-allierte før den."

Les hele kronikken på Dagbladet sin nettside (ekstern lenke)

Publisert 19. apr. 2018 09:49 - Sist endret 24. jan. 2019 11:07