Retten til arbeid og ureturnerbare asylsøkere med avslag

Har asylsøkere med avslag en rett til arbeid hvis de ikke kan returneres? Og hvordan kan mobilisering rundt denne saken hjelpe oss å forstå dagens migrasjonspolitikk og motstanden mot den?

 

Illustrasjonsbilde: Coulourbox. 

I tre år har Plog AS ansatt papirløse asylsøkere med avslag. Gründeren Arne Viste er usikker på om han opererer innenfor rettens rammer, men han har ikke lykkes med å bli trukket for retten for å få en avklaring i Høyesterett eller i Strasbourgdomstolen. Nå vurderer ledende samfunnsinstitusjoner å følge Plog AS sitt eksempel og ansette lengeværende og ureturnerbare flyktninger.

Dette seminaret tar opp både rettslige spørsmål knyttet til ansettelse og rettsosiologiske perspektiver om nye former for mobilisering fra samfunnsaktører.

Ordstyrer

Malcolm Langford, Professor, Det juridiske fakultet, UiO (Nordic Branding)

Panel

Arne Viste, Plog AS

Marry-Anne Karlsen, Postdoktor, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB

Benedikte Høgberg, Professor, Det juridiske fakultet, UiO

Katja Franko, Professor, Det juridiske fakultet, UiO (NORDHOST)

 

Arrangør

Nordic Branding og NORDHOST
Publisert 8. jan. 2018 13:25 - Sist endret 24. jan. 2019 11:07