Deltakere i Merkevaren Norden - 'Nordic Branding'

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Amanda Cellini Stipendiat +47 22859441 amanda.cellini@jus.uio.no
Anne Hellum Professor +47 22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett
Antoine de Bengy Puyvallée Stipendiat 400 73 554 a.de.b.puyvallee@sum.uio.no
Cecilia Marcela Bailliet Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred, Counter-Terrorism
Domenico Zipoli
Eirinn Larsen Professor i historie 22857205 92226993 (mob) 92226993 eirinn.larsen@iakh.uio.no Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi, Teori og metode, Internasjonalisering
Espen Røysamb Professor 22845128 Nittifiretjuenifemtiensøttisju (mob) espen.roysamb (at) psykologi.uio.no Personlighetspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Hallvard Notaker
Johan Boucht Professor dr.juris +47 2285 9499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Karen Lykke Syse Førsteamanuensis +47 22858949 k.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Katja Franko Professor +47 22850127 +47 90776405 (mob) katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Kjersti Lohne Postdoktor +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Kjetil Mujezinović Larsen Professor 22 84 20 83 k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt, utlendingsrett
Knut Inge Fostervold Førsteamanuensis, Fagavdelingsleder +47-22845057 +47-90947827 (mob) k.i.fostervold@psykologi.uio.no Arbeids- og organisasjonspsykologi, Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47 22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring
Kristian Bjørkdahl Postdoktor og undervisningsleder +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Retorikk, Pragmatisme, Forskningskommunikasjon, Resepsjonsstudier
May-Len Skilbrei Instituttleder +47 22850110 95122315 m.l.skilbrei@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering
Ole-Andreas Rognstad Professor +47 22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Ole Kristian Fauchald Professor +47 22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Peter Scharff Smith Professor +47 22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Sigrun Marie Moss Postdoktor +47 22845150 s.m.moss@psykologi.uio.no Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Sunniva Engh Førsteamanuensis +47 22856269 sunniva.engh@iakh.uio.no Historie
Thomas Ugelvik Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Inger Skjelsbæk Professor +47 22845182 +47 93802492 inger.skjelsbak@stk.uio.no Kjønn, Kvinner fred og sikkerhet, Krig og konflikt, Bosnia, Politisk psykologi, Seksuell vold
Malcolm Langford Professor +47 22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi
Sidsel Roalkvam Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Veronique Pouillard Professor +47 22857204 veronique.pouillard@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Internasjonal historie, Motehistorie, Kongo, Belgia, Kvinne- og kjønnsteori, Bedriftshistorie, Economic History.
Tori Loven Kirkebø Forsker +47 22850211 t.l.kirkebo@jus.uio.no Menneskerettigheter, menneskerettigheter og næringsliv