Arrangementer

Kommende

mikrofon, mann, hånd, mann, skjorte

Burde man punktere en SUV for klimaet? Når er grensen nådd, så intelligent sabotasje er eneste utvei? Akademiker og aktivist Andreas Malm argumenterer for en ny taktikk i miljøkampen. ECODISTURB inviterer til foredrag og debatt.

Thomas Hylland Eriksen. Foto
Tid og sted: 19. mai 2022 16:1518:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Globaliseringen bidrar til redusert mangfold både i natur og kultur, og denne forelesningen viser hvordan dette tapet av fleksibilitet kan få omfattende ringvirkninger og svekke mulighetene til å etablere bærekraftige alternativer. 

Tidligere

Mette Halskov Hansen. Foto
Tid og sted: 5. mai 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Denne forelesningen handler om å forstå sammenhengene mellom ideologi, politikk og sosial praksis knyttet til miljøpolitikk og -aktivisme. Vi bruker den kinesiske statens høyt-profilerte visjon om «økologisk sivilisasjon» som eksempel, og sammenligner med noen av de mange spirituelle og religiøse miljøinitiativer som springer frem i sivilsamfunnet i Kina, Taiwan og India.

Arne Johan Vetlesen. Foto
Tid og sted: 28. apr. 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Med utgangspunkt i boken "Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism" (2019), diskuteres animisme som en alternativ kosmologi til antroposentrismen.

Simone Kotva. Foto
Tid og sted: 31. mars 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Spiritualitet, naturreligion og "deep green" religion har blitt viktige begreper i miljødebatten. Dette handler om komplekse sammenhenger som sjelden blir undersøkt nærmere.  I denne forelesningen spør vi: Hvilken rolle spiller spiritualitet i nordisk miljøengasjement og aktivisme? Hvordan er forholdet mellom økologiske former for spiritualitet og mer tradisjonell religion?

Ole Jacob Madsen. Foto
Tid og sted: 17. mars 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Kan psykologien vekke menneskehetens engasjement til live i miljø- og klimakrisen?

Trude Storelvmo. Foto
Tid og sted: 3. mars 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Hva er egentlig konsekvensene av at kloden blir varmere? Hvordan vil stormer og nedbør, havnivå og havstrømmer, iskapper og havis endre seg i fremtiden?

Bilde fra Antarktis: is, oljetanker, forurensning
Tid og sted: 18. feb. 2022 09:0016:00, Professorboligen, UiO Sentrum

Symposium om Carl Schmitt og klimakrisen med Rune Slagstad, Janne Haaland Matlary, Marius Timmann Mjaaland, Helge Høibraaten, Joar Haga, Tarjei Røsvoll og Ragnar Misje Bergem

Sissel Furuseth. Foto
Tid og sted: 17. feb. 2022 16:1518:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

For tiden tales det mye om antropocen, menneskets tidsalder, men hvem tar egentlig over når petroleumsnæringen avvikles og Ekofisk forvandles til ruin?

Marius Mjaaland. Foto
Tid og sted: 3. feb. 2022 16:1518:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Naturen er i ubalanse og planetens fremtid synes å avhenge av våre valg. Unge forteller om klimaangst, i Norden og globalt. Men kan angsten som  fenomen og diagnose gi oss ny innsikt om hva det betyr å være «menneske» i antropocen, menneskets tidsalder?

Dag O. Hessen. Foto
Tid og sted: 20. jan. 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Mye av usikkerheten omkring framtidig klimautvikling er naturens egne responser. Vil den fortsette med å binde CO2 som nå? Eller vil vi oppleve økte utslipp av CO2 og metan på grunn av tørkestress, hogst og brann i skog, tining av permafrost og varmere og surere hav? Forelesningen handler om kompleksiteten i forholdet mellom klima og natur, som er rykket ut av balanse.