Marius Timmann Mjaaland: Angst i antropocen

Naturen er i ubalanse og planetens fremtid synes å avhenge av våre valg. Unge forteller om klimaangst, i Norden og globalt. Men kan angsten som  fenomen og diagnose gi oss ny innsikt om hva det betyr å være «menneske» i antropocen, menneskets tidsalder?

Marius Mjaaland. Foto

Navnet antropocen antyder at mennesket er skyldig i store klimaendringer, naturtap og forurensning. Endringene kan avleses i geologien, og samtidig krever de en ny forståelse av mennesket, av naturen og av klodens fremtid. Kan fortiden gi oss innsikt i hvordan vi forholder oss til fremtiden? Kan vi ane en ny forståelse av det menneskelige mellom kosmos og kaos, ånd og materie, tro og fornuft? Angsten er foruroligende, men kanskje kan den også være stedet for å avdekke et nytt håp.

Respons:

Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom

Se opptak av forelesningen

Publisert 10. jan. 2022 20:59 - Sist endret 4. feb. 2022 15:07