English version of this page

Nordiske reaksjoner på klimakrisen

Klimakrisen og tapet av naturen er en vår tids største utfordringer. Reaksjonene i Norden er full av motsetninger: Skyld og gave. Ødeleggelse og rekreasjon. Dom og nåde.

Fiskeørn fanger fisk.
Foto: Jostein Hellevik

Om prosjektet

Prosjektet «Tvisyn på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde» skal studere den nordiske responsen på klimakrise og naturtap. Viser klimaaksjoner, #fridaysforfuture og flyskam at Norden har en særlig rolle å spille i den globale kampen for klima og natur?

Forskere fra filosofi, teologi, psykologi, biologi og litteraturvitenskap vil i dette prosjektet søke å etablere en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i det nordiske forholdet til naturen. Det er preget av motsetninger som skyld og nåde, skam og gave, destruksjon og rekreasjon.

Målet er å forklare fortiden og å undersøke hvordan vi som samfunn kan agere politisk, kulturelt og vitenskapelig fremover – i en verden på vippepunktet.

Samarbeidspartnere

Finansiering

NOK 11 millioner, hvorav halvparten fra UiO:Norden og det øvrige fra Det teologiske fakultet (TF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Psykologisk institutt (PSI, SV) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN, HF).

Varighet

2020-2023

Publisert 26. mai 2020 15:14 - Sist endret 26. mai 2020 15:16