English version of this page

Aktuelle saker

Publisert 20. nov. 2018 13:30

Gøril Louise Andreassen skrev sin masteroppgave for NOWEDE. Nå har hun vunnet pris for oppgaven.

Published Nov. 13, 2018 9:29 AM

In a recent article in Aftenposten, NOWEDE researchers respond to report about nordic socialism from Donald Trump's economic advisers.

Publisert 9. okt. 2018 10:38

I 2018 har 3 stipendiater tilknyttet NoWeDe forsvart sine doktorgradsavhandlinger; Matteo Alpino, Eivind Moe Hammersmark,  og Edda Torsdatter Solbakken.

Publisert 28. mai 2018 14:14

Mange norske kommuner har satt sin lit til at innovasjon skaper økonomisk vekst. Nå viser det seg at det er en sammenheng mellom innovasjon og større økonomiske ulikheter.

Publisert 28. mai 2018 13:45

Ifølge FN er spedbarnsdødelighet en av de viktigste indikatorene på samfunnets velferdsnivå, fordi spedbarn er så sårbare. Økte priser på havre kan ha bidratt til at denne dødeligheten gikk dramatisk ned i Norge mellom 1879 og 1913.

Illustrasjonsbilete
Publisert 18. des. 2017 08:00

Ny studie av innføringa av norske jordmødrer for over hundre år tilbake kan fortelje oss meir om korleis velferdsstaten vår har vakse fram. Forskarane ønskjer å finne ut om nokre av desse erfaringane også kan vere relevante for dagens fattige land.

Photo of Sonja Kovacevic and Tora K. Knutsen
Published Aug. 22, 2017 9:24 AM

Sonja Kovacevic and Tora K. Knutsen are newly employed PhD students at the Department of Economics and will be writing their theses within the Nordic Welfare Developments (NoWeDe) research project.

Published Feb. 9, 2017 1:09 PM

Are you interested researching in what way the Nordic countries followed an egalitarian path to prosperity and what poor countries can learn from this today?

Published Feb. 9, 2017 12:37 PM

There is currently 1-2 PhD research fellowships open at NoWeDe. Application deadline is March 1st, 2017.

Published Oct. 21, 2016 10:34 AM

A recent article in the Norwegian newspaper Dagbladet, Einar Lie and Jo Thori Lind provide a response to Nima Sanandajis criticism of the Nordic welfare state.

Published Oct. 6, 2016 3:19 PM

Pauliina Brynildsen has completed a master thesis entitled “The Nordic Model as a Development Strategy: an empirical study of the Indian manufacturing sector” as part of the Nordic Welfare Developments (NoWeDe) research group.

Published July 15, 2016 11:10 AM

Andreas Kotsadam, senior researcher at the Frisch Centre and Affiliated researcher at ESOP and NoWeDe (UiO), has received a stipend of 150 000 NOK from P. M. Røwdes Foundation.

Published July 7, 2016 10:45 AM

ESOP organises a two-day event to mark the end of its CoE-period. The research centre will no longer be part of the Norwegian Research Council's programme but continues with fresh funding.