Aktuelle saker

Portrettbikde av Henrik Okav Mathiesen
Publisert 13. jan. 2022 23:51

Henrik Olav Mathiesen ved IAKH forsvarer 21.januar 2022 sin doktoravhandling «The Epistolary Practices of Norwegian Emigrants and the Emergence of a Transatlantic Public Sphere, ca. 1835–1870» for graden ph.d.

Masteroppgaver skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet med små bilder av flagg, mennesker og foto.. Illustrasjon.
Publisert 21. aug. 2018 10:27

Fem masteroppgaver skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet ble innlevert våren 2018 ved Universitetet i Oslo. Nå ligger alle oppgavene - 4 i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og 1 i religion og samfunn ved Det teologiske fakultet - tilgjengelige som nedlastbare PDF-filer på UiO:DUO vitenarkiv.

Omslag der det står Torgslaget 1829. Illustrasjon.
Publisert 5. juni 2018 15:29

Det myteomspunde Torgslaget, som fant sted 17. mai 1829 på Stortorvet i Christiania, blir grundig undersøkt i en ny bok skrevet av Offentlighetsprosjektets Torbjörn Nilsson, professor ved Södertörns Högskola og gjesteforsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Publisert 14. des. 2017 09:32

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 har fått midler fra Fritt Ord til transkriberingsprosjektet «Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet – de hemmelige voteringsprotokollene». Målet er å gjøre en viktig, men hittil ganske ukjent og vanskelig tilgjengelig kilde til norsk offentlighets- og ytringsfrihetshistorie tilgjengelig for forskning og allmennhet.

Omslag der det står Skandinavismen. Illustrasjon.
Publisert 8. des. 2017 10:38

Boken "Skandinavismen. Vision og virkning" er redigert av Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen. Artikkelsamlingen inneholder 13 bidrag, på engelsk, norsk, dansk og svensk, og drøfter en rekke ulike aspekter ved den pan-skandinaviske bevegelsen, fra begynnelsen til slutten av 1800-tallet. 

Publisert 17. feb. 2016 09:53

Jes Fabricius Møller er ansatt som professor II ved Det teologiske fakultet. Han vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900», som er en del av storsatsningen UiO:Norden.