Aktuelle saker

Logo for satsningen UiO:Norden
Publisert 4. feb. 2020 09:18

Det nye UiO:Norden-prosjektet Nordic Civil Societies. Global, Transnational and Regional Encounters since 1800 springer ut av to eksisterende UiO:Norden-prosjekter.

Bilde av flere eksemplarer av Frie Ord i Norden
Publisert 23. okt. 2019 10:37

Antologien Frie ord i Norden? kaster nytt lys på utviklingen av offentlighet og ytringsfrihet i de nordiske landene på 1800-tallet.

Publisert 14. jan. 2019 10:43

Transkriberingsprosjektet Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet - de hemmelige voteringsprotokollene, som Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 har fått midler til fra Fritt Ord, er nå i mål. Med dette er en viktig, men hittil ganske ukjent og vanskelig tilgjengelig kilde til norsk offentlighets- og ytringsfrihetshistorie tilgjengelig for forskning og allmennhet.

Publisert 10. okt. 2018 13:22

Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, reflekterer rundt og aktualiserer Lars Björnes nye bok Frihetens gränser: Yttrandefriheten i Norden 1815-1914, skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet, i sin faste spalte i Dagens Næringsliv

Etter avtale, gjengis her teksten i Anine Kierulfs omtale:

Masteroppgaver skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet
Publisert 21. aug. 2018 10:27

Fem masteroppgaver skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet ble innlevert våren 2018 ved Universitetet i Oslo. Nå ligger alle oppgavene - 4 i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og 1 i religion og samfunn ved Det teologiske fakultet - tilgjengelige som nedlastbare PDF-filer på UiO:DUO vitenarkiv.

Bilde: Norsk pedagogisk tidsskrift
Publisert 5. juni 2018 15:42

Norsk pedagogisk tidsskrift har viet et eget temanummer til «Nordisk utdanningshistorie 1814–1905», som utgis i samarbeid med Offentlighetsprosjektet.

Bilde: Santérus Förlag
Publisert 5. juni 2018 15:29

Det myteomspunde Torgslaget, som fant sted 17. mai 1829 på Stortorvet i Christiania, blir grundig undersøkt i en ny bok skrevet av Offentlighetsprosjektets Torbjörn Nilsson, professor ved Södertörns Högskola og gjesteforsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Saken Kjøpmann Hans Chrystie mot Den forhenværende Norske Commissariats-Commission, 14 mai 1817
Publisert 23. apr. 2018 14:23

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 mottok i desember 2017 støtte fra Fritt Ord til prosjektet "Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet - de hemmelige voteringsprotokollene". Nå foreligger de første resultatene av arbeidet.

Publisert 14. des. 2017 09:32

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 har fått midler fra Fritt Ord til transkriberingsprosjektet «Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet – de hemmelige voteringsprotokollene». Målet er å gjøre en viktig, men hittil ganske ukjent og vanskelig tilgjengelig kilde til norsk offentlighets- og ytringsfrihetshistorie tilgjengelig for forskning og allmennhet.

Publisert 8. des. 2017 10:38

Boken "Skandinavismen. Vision og virkning" er redigert av Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen. Artikkelsamlingen inneholder 13 bidrag, på engelsk, norsk, dansk og svensk, og drøfter en rekke ulike aspekter ved den pan-skandinaviske bevegelsen, fra begynnelsen til slutten av 1800-tallet. 

Publisert 23. aug. 2017 09:10

Prosjektets forskning presenteres over 17 sider i forskningsmagasinet Apollons nye temanummer (3/2017), som handler om ytringsfrihet - da det frie ord kom til Norge.

Geir Heivoll
Publisert 22. aug. 2017 10:38

Geir Heivoll er jurist fra UiO og fra august 2017 og et år fremover tilknyttet prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». 

Publisert 23. feb. 2017 13:37

Mathiesen skal forske på hvordan brev og aviser fra Amerika påvirket den skriftlige offentligheten i Norge og Sverige på 1800-tallet

Publisert 21. feb. 2017 15:35

Tuseth tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden.

Publisert 6. des. 2016 09:37

Hva var vilkårene for det frie ord i Norden på 1800-tallet sett i et internasjonalt, og da særlig tysk-nordisk perspektiv?

Publisert 24. okt. 2016 14:43

I anledning 250-årsjubileet for den svenske trykkefrihetsforordningen arrangerte forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 sin oppstartsskonferanse i Stockholm.

Publisert 17. feb. 2016 09:53

Jes Fabricius Møller er ansatt som professor II ved Det teologiske fakultet. Han vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900», som er en del av storsatsningen UiO:Norden.

Publisert 14. jan. 2016 12:37

Hemstad tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden, og er ansatt ved Nasjonalbiblioteket.