250-årsmarkering for den svenske trykkefrihetsforordningen

I anledning 250-årsjubileet for den svenske trykkefrihetsforordningen arrangerte forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 sin oppstartsskonferanse i Stockholm.

Omslag med trykt skrif på gammelt papir.

Den svenske Tryckfrihetsförordningen fra 1766 feirer 250 år i år.

Foto: Wikimedia Commons


Trykkefriheten 250 år i Norden

I anledning 250-årsmarkeringen for Tryckfrihetsförordningen fra 1766 arrangerte forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 sin oppstartskonferanse 13.-14. oktober i Kungliga bibliotekets lokaler i Stockholm.

Tryckfrihetsförordningen som kom 2. desember 1766 var ikke bare første gang man i Sverige lovfestet retten til å uttale seg fritt gjennom skrift og tale, det er også verdens første nedskrevne lovfestede rett til fri tale og skrift.

Les mer om 250-årsjubileet for den svenske trykkefrihetsforordningen.
 

Tverrfaglig samarbeid  i en vellykket oppstartskonferanse

Den nordiske konferanse var et samarbeid mellom prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900, det Kungliga biblioteket i Stockholm og Foreningen Norden. Konferansen Medborgerskap, ytringsfrihet og offentlighet i Norden, 1766‒1900 samlet en rekke nordiske forskere med tverrfaglig bakgrunn.

Blant innlederne var historikere, jurister, teologer og litteraturvitere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Åpningsforedraget ble holdt av Jonas Nordin fra Kungliga biblioteket. I tillegg holdt tidligere Riksdagspresident, riksdagsmedlem Björn von Sydow og tidligere president for Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt foredrag.

En rød tråd i konferanseprogrammet var utviklingen av ytringsfrihet og offentlighet i Norden på 1800-tallet. Temaer som ble tatt opp var lovregulering, presseforhold, spørsmål om en felles skandinavisk offentlighet og ulike arenaer for offentlighet som kirken, teateret, parlamentene og høyesterett.

Fra oppstartskonferansen i Stockholm, professor Odd Arvid Storsveen, UiO, og professor Torbjörn Nilsson, Södertörns Högskola. Foto: Elise Koppang Frøjd, UiO.


Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900

Forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 er ledet av professor Dag Michalsen, dekan ved Det juridiske fakultet og førsteamanuensis Ruth Hemstad, Institutt for arkeologi, konservering og historie og Nasjonalbiblioteket.

Offentlighet og ytringsfrihet er forutsetninger for dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. Veien dit har gått gjennom kamp, konflikt og gradvise endringer. Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

Den tverrfaglige forskergruppen er en del av UiO:Norden, en av tre tematiske hovedsatsinger ved Universitetet i Oslo. Forskningen er et samarbeid mellom Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet, Nasjonalbiblioteket og Stortingsarkivet og et tilknyttet nordisk forskernettverk. Forskerne kommer fra en rekke ulike fag, som historie, jus, teologi, idéhistorie, statsvitenskap og litteraturvitenskap.

-Det er mye å hente på å se utviklingen av ytringsfrihet og offentlighet på 1800-tallet i et nordisk perspektiv. Det er mange fellestrekk men også store ulikheter mellom de nordiske landene på dette området, og mye forskning gjenstår. Konferansen var et første viktig skritt for å utvikle dette feltet videre i fellesskap, sier Ruth Hemstad.

Forskningen fra prosjektet vil bli presentert i flere bokutgivelser de kommende årene.

 

 

Av Elise Koppang Frøjd
Publisert 24. okt. 2016 14:43 - Sist endret 22. apr. 2020 17:18