2017

Publisert 14. des. 2017 09:32

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 har fått midler fra Fritt Ord til transkriberingsprosjektet «Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet – de hemmelige voteringsprotokollene». Målet er å gjøre en viktig, men hittil ganske ukjent og vanskelig tilgjengelig kilde til norsk offentlighets- og ytringsfrihetshistorie tilgjengelig for forskning og allmennhet.

Omslag der det står Skandinavismen. Illustrasjon.
Publisert 8. des. 2017 10:38

Boken "Skandinavismen. Vision og virkning" er redigert av Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen. Artikkelsamlingen inneholder 13 bidrag, på engelsk, norsk, dansk og svensk, og drøfter en rekke ulike aspekter ved den pan-skandinaviske bevegelsen, fra begynnelsen til slutten av 1800-tallet.