Henrik Olav Mathiesen er ny stipendiat i historie tilknyttet UiO:Norden

Mathiesen skal forske på hvordan brev og aviser fra Amerika påvirket den skriftlige offentligheten i Norge og Sverige på 1800-tallet

Portrett.

Henrik Olav Mathiesen

Foto: UiO.

Siden bachelorstudiene ved Queen Mary University of London har Henrik interessert seg for migrasjonshistorie, et felt han fortsatte å jobbe med på masternivå ved Universitetet i Oslo.

– Etter studiene har jeg vært så heldig å få jobbe med Norgeshistorie.no, historiefilosofi og Italias historie samt studie- og forskningsadministrasjon på Institutt for arkeologi, konservering og historie, (IAKH), sier Henrik.

Hva skal du forske på?

– Nå skal jeg jobbe med spørsmålet om hvorvidt utvandringen fra Skandinavia på 1800-tallet forårsaket økt deltakelse i og en utvidelse av den skriftlige offentligheten. Brevene som utvandrerne sendte tilbake til Skandinavia, ble gjerne trykt og kommentert i aviser – også i innvandrerpressen i Amerika, sier Henrik.

– Samtidig gjorde den store graden av utvandring fra Skandinavia at brevskriverne og avisene gjerne kommenterte og vurderte utvandringen som et samfunnsproblem. Selv om mange slet med å skrive for første gang, ble de gjennom brevene sine deltakere i en transatlantisk og transnasjonal politisk debatt. Det er grunnlaget for prosjektet mitt, som jeg skal arbeide med i tilknytning til UiO:Norden-prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900», avslutter Henrik.

Av Olaf Christensen
Publisert 23. feb. 2017 13:37 - Sist endret 22. apr. 2020 17:16