Bård Sverre Tuseth er ny stipendiat i rettshistorie

Tuseth tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden.

Tuseth ble Cand. jur. ved  Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i 2002. Siden da har han arbeidet som Universitetsbibliotekar ved Juridisk bibliotek, UiO. Interessen for temaet ytringsfrihet og faget rettshistorie var allerede tilstede i studietiden.Som en del av jusstudiet skrev han spesialavhandlingen Frede Castbergs ytringsfrihetsoppfatning.

Hva skal du forske på?

– Jeg skal skrive en PhD-avhandling med prosjekttittelen "Fra trykkefrihet til ytringsfrihet? teori og praksis om Grunnloven § 100, fra 1815 til ca. 1905" og er tilsatt for fire år med undervisningsplikt. Arbeidsplass er ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet.
 

Et viktig element i prosjektet blir å undersøke Høyesteretts voteringsprotokoller fra perioden 1815 til 1864. Disse var lenge hemmelige, både ved at deres eksistens først ble kjent i 1864 og ved at muligheten for å få innsyn var begrenset frem til midten på 1900-tallet. Protokollene er blitt skannet og er tilgjengelige på nettet, men fordi de er håndskrevne, er de utfordrende å lese.

Publisert 21. feb. 2017 15:35 - Sist endret 7. feb. 2020 17:11