Fra hemmelig til offentlig: Deler av Høyesteretts voteringsprotokoller transkribert

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 mottok i desember 2017 støtte fra Fritt Ord til prosjektet "Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet - de hemmelige voteringsprotokollene". Nå foreligger de første resultatene av arbeidet.

Håndskrift på gammelt ark.

Saken Kjøpmann Hans Chrystie mot Den forhenværende Norske Commissariats-Commission, 14 mai 1817.

Foto: Digitalarkivet.

Prosjektet dreier seg om transkribering av voteringsprotokollene fra Høyesterettsdommer fra perioden da disse var hemmelige, fra 1815 til 1863, av saker som angår offentlighet og ytringsfrihet. Foreløpig er 29 protokoller transkribert.  Det utgjør en tredel av det totale antallet saker prosjektet tar sikte på å gjøre tilgjengelig, via ulike plattformer - for forskning og allmennhet.

Første bolk av protokollene er samlet i en PDF-fil.

Av Ruth Hemstad og Bård Sverre Tuseth
Publisert 23. apr. 2018 14:23 - Sist endret 22. apr. 2020 17:08