Temanummer om utdanningshistorie og offentlighet

Norsk pedagogisk tidsskrift har viet et eget temanummer til «Nordisk utdanningshistorie 1814–1905», som utgis i samarbeid med Offentlighetsprosjektet.

Søyler. Illustrasjon.

Bilde: Norsk pedagogisk tidsskrift

Syv artikler av nordiske forskere belyser ulike sider ved utviklingen av skole, lærebøker, samfunn og offentlighet i Norge, Sverige og Danmark på 1800-tallet. NPT er det mest leste tidsskriftet på Idunn målt i antall nedlastinger.

Utgivelsen, som er redigert av Merethe Roos, Ruth Hemstad og Henrik Edgren, springer ut av prosjektets workshop om Skole, foreningsliv og offentlighet 1850–1920, som ble avholdt på Bru 5.–6. oktober i fjor, i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Artiklene i temanummeret behandler en rekke ulike emner: Om Stortingets diskusjoner om lærerkompetanse i allmueskolen på landet etter 1814, skrevet av Marthe Hommerstad; om lærebokstrid og kartdebatt knyttet til skandinaviske nasjonsbyggingsprosjekter i årtiene etter 1814, skrevet av Ruth Hemstad; om skoleavgifter ved svenske allmenne skoler på første halvdel av 1800-tallet, skrevet av Esbjörn Larsson; om nye perspektiver på de teologiske reaksjonene på P.A. Jensens lesebok, skrevet av Merethe Roos; om skandinavisk og nordisk innhold i den svenske leseboken på siste del av 1800-tallet, skrevet av Henrik Edgren; om nytte- og dannelsesperspektiver på danske folkehøyskoler, skrevet av Hans Henrik Hjermitslev og om religionsfrihet og pedagogiske reformer i Danmark, skrevet av Anette Faye Jacobsen.

Norsk pedagogisk tidsskrift utgis på papir og digitalt for abonnenter på Idunn. NPT kan anskaffes via biblioteker eller kjøp fra Universitetsforlaget. Sammendrag finnes tilgjengelig på nett.

Les mer om temanummeret

Publisert 5. juni 2018 15:42 - Sist endret 22. apr. 2020 17:05