Torgslaget i 1829 – myter og minner i svensk-norsk perspektiv

Det myteomspunde Torgslaget, som fant sted 17. mai 1829 på Stortorvet i Christiania, blir grundig undersøkt i en ny bok skrevet av Offentlighetsprosjektets Torbjörn Nilsson, professor ved Södertörns Högskola og gjesteforsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Omslag der det står Torgslaget 1829. Illustrasjon.

Bilde: Santérus Förlag

Torgslaget 1829. Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama utgis på Santérus Förlag i Stockholm, og kom fra trykkeriet rett etter 17. mai. Det er trolig første gang temaet behandles i en svensk bok siden de samtidige pamfletter og avisdebatter om hendelsen, da militæret ble satt inn mot en fredelig folkemengde som ikke gikk hjem på kvelden etter tilløpene til feiring av nasjonaldagen. Det var en feiring den svensk-norske kongen, Carl Johan, hadde nedlagt forbud mot. Men kanskje har den nasjonale fortolkningen av folkelig motstand mot svensk overhøyhet fått overdrevent stor plass i den norske minnekulturen om Torgslaget? I denne boken presenteres andre perspektiver og fortolkninger. De er basert på det omfattende materialet etter den nedsatte undersøkelseskommisjonen, blant annet er 300 forhør systematisk undersøkt.

Boken er et av resultatene av Torbjörn Nilssons delprosjekt om ”Ytringer i det offentlige rom. Torgslaget, 17.mai-feiring og unionslandenes offentlighet”.

Det blir trolig en lansering av boken i Oslo i høst.

Les mer om boken på våre prosjektsider og hos forlaget.

Publisert 5. juni 2018 15:29 - Sist endret 22. apr. 2020 17:06