Fem nye masteroppgaver

Fem masteroppgaver skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet ble innlevert våren 2018 ved Universitetet i Oslo. Nå ligger alle oppgavene - 4 i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og 1 i religion og samfunn ved Det teologiske fakultet - tilgjengelige som nedlastbare PDF-filer på UiO:DUO vitenarkiv.

Masteroppgaver skrevet i tilknytning til Offentlighetsprosjektet med små bilder av flagg, mennesker og foto.. Illustrasjon.

Masteroppgavene behandler ulike aspekter knyttet til offentlighet og ytringsfrihet under det lange 1800-tallet, og drøfter norske, norsk-svenske, skandinaviske og nordiske forhold, samt internasjonal påvirkning på norsk offentlighet.

Oskar Aanmoen har skrevet om «Ulovlig forbindelse med fienden: Det norske rettsoppgjøret fra 1808 til 1810 mot mistenke landssvikere under krigen med Sverige» 

Vegard Ree Ytterbøe har skrevet oppgaven «Gudsbespottelse og ytringsfrihet i Norge i første halvdel av 1800-tallet. Grenser for den religiøse offentligheten – belyst gjennom rettssaken mot lekpredikant Ole Olsen Sørflaten»

Håkon Wilhelmsen har skrevet om «1848 – Den franske revolusjonens påvirkning på den norske offentligheten»

Niri Ragnvald Johnsen har skrevet oppgaven «’Vi hafva ifrån morgon till qväll varit ute och agiterat’: Skandinavismen og pressen 1848–1864»

Torbjørn Bergwitz Lauen har skrevet «Å lære å meine, og meine det høgt. Dei frilyndte ungdomslaga i Norden og deira rolle som opplæringsarenaer i offentleg deltaking ca. 1870–1920»

Publisert 21. aug. 2018 10:27 - Sist endret 22. apr. 2020 17:04