Høyesteretts voteringsprotokoller transkribert

Transkriberingsprosjektet Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet - de hemmelige voteringsprotokollene, som Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 har fått midler til fra Fritt Ord, er nå i mål. Med dette er en viktig, men hittil ganske ukjent og vanskelig tilgjengelig kilde til norsk offentlighets- og ytringsfrihetshistorie tilgjengelig for forskning og allmennhet.

Hånskrift på gammelt papir.

Saken Kjøpmann Hans Chrystie mot Den forhenværende Norske Commissariats-Commission, 14 mai 1817.

Foto: Digitalarkivet.

Prosjektet dreier seg om transkribering av voteringsprotokollene fra Høyesterettsdommer fra 1815 til 1863, av saker som angår offentlighet og ytringsfrihet. I denne perioden var protokollene, som inneholder Høyesteretts begrunnelser og drøfting, hemmelige. I alt er 69 utvalgte dommer transkribert. Materialet utgjør samlet nærmere 280 sider. De transkriberte protokollene, og de originale dokumentene, serie A og B, er tilgjengelig digitalt via Arkivverket.

De transkriberte protokollene er samlet i en PDF-fil.

Publisert 14. jan. 2019 10:43 - Sist endret 22. apr. 2020 17:02