Temanummer av Scandinavica om offentlighet og ytringsfrihet

Siste nummer av Scandinavica tar for seg offentlighet og ytringsfrihet i Nord-Europa fra 1814 til 1914.

Scandinavicas temanummer om offentlighet og ytringsfrihet i Nord-Europa er nå tilgjengelig på nett med åpen tilgang. Ruth Hemstad, en av prosjektlederne for "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900", har vært medredaktør for temanummeret.

Norden var ledende i etableringen av ytringsfrihet og offentlighet, blant annet var Sverige (med Finland) først ut i verden med å innføre pressefrihet, med Danmark like etter. De nordiske landene topper fremdeles listene over hvilke land som har størst grad av ytringsfrihet, sammen med Nederland. På den annen side har Storbritannia gått fra å bli sett på som et eksempel til etterfølgelse, til å bli rangert et godt stykke lenger ned på lista. Artiklene i dette temanummeret tar for seg en rekke ulike aspekter ved utviklingen i disse landene. Med komparative og transnasjonale tilnærminger søker Scandinavica å belyse hvordan ytringsfrihet og offentlighet ble etablert og fikk fotfeste i Nord-Europa, et historisk perspektiv som også kan hjelpe oss med å forstå dagens samfunn.

Les mer om temanummeret.

Publisert 15. juni 2020 10:29 - Sist endret 15. juni 2020 10:58