Frie ord i Norden?

To dagers avslutningskonferanse i Oslo med boklansering for prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900

Bilde av tekst fra stortingsforhandlingene 1836.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 har vært et tverrfaglig, nordisk prosjekt, støttet av Universitetet i Oslos strategiske initiativ, UiO:Norden (2016–2019). Målet med prosjektet har vært å undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1814 i et internasjonalt perspektiv. Dette er gjort ved å se på betydningen av de historiske, rettslige, politiske og kulturelle vilkårene for utviklingen av en friere offentlighet i de nordiske landene, gjennom den formative fasen på begynnelsen av 1800-tallet til en gradvis bredere offentlighet mot slutten av århundret.

På prosjektet avslutningskonferanse vil resultater av forskningen legges frem. En del av dem er samlet i antologien som lanseres under konferansen: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap, 1814‒1914, Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.), som utgis på Pax Forlag.

Konferansen er åpnet for alle, men det kreves påmelding.

Program:

11. juni, 11.00 - 19.00

11.00

Åpning av konferansen 

Velkommen ved prosjektlederne, Dag Michalsen, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Ruth Hemstad, historiker og forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket/Universitetet i UiO.

Hilsen fra UiO ved viserektor Åse Gornitzka

Hilsen fra UiO:Norden ved faglig leder Haldor Byrkjeflot

Hilsen fra Nasjonalbiblioteket ved direktør for fag og forskning Hege Stensrud Høsøien

11.45 Lunsj
12.45

Sesjon 1: Frie ord i Norden? I: Nordiske perspektiver

Møteleder: Jakob Maliks, professor Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Trykkefrihed og magt – borgerlig offentlighed under den sene danske enevælde 17701848, Jes Fabricius Møller, lektor, Københavns Universitet

Domstolene och yttrandefriheten, Lars Björne, Prof. em., Åbo Universitet

Fanns det en nationell offentlighet i Finland under första hälften av 1800-talet, Jani Marjanen, forsker, Helsingfors Universitet

Aktuelle perspektiver: Offentlighet og ytringsfrihet i Norden i dag, Kjersti Løken Stavrum, adm.dir., Tinius Trust

14.05 Spørsmål og diskusjon
14.35 Kaffepause
15.05

Sesjon 2: Frie ord i Norden? II – Stat, rett og offentlighet

Møteleder: Dag Michalsen, professor, Universitetet i Oslo

Forsamlingsfrihet mellom idealer og realiteter: rett, politi og forsamlinger i Norge på 1800-tallet, Geir Heivoll, førsteamanuensis, Politihøyskolen

Prinsippene konkretiseres – debatten om ny kriminallov, Hilde Sandvik, professor, Universitetet i Oslo

Høyesterett og offentlighet – striden om offentlig votering i Høyesterett, Marthe Hommerstad, PhD, Stortingsarkivet.

Kateterets ansvar: 1800-tallets nordiske universiteter og deres forhold til offentligheten, Thor Inge Rørvik, universitetslektor, Universitetet i Oslo

16.25 Spørsmål og diskusjon
16.55 Kaffepause
17.30

Sesjon 3: Frie ord i Norden? III – Kvinner, offentlighet og utdanning

Møteleder: Hilde Sandvik, professor, Universitetet i Oslo

Panelsamtale med Marit Halvorsen, professor, Universitetet i Oslo, Aud Tønnessen, professor, Universitetet i Oslo, Merethe Roos, professor, Universitetet i Sørøst-Norge og Marius Wulfsberg, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.

19.15 Middag (for inviterte gjester)

 

12. juni, 09.00 - 14.00

09.00

Sesjon 4: Frie ord i Norden? IV – Presse, ytringsfrihet og offentlighet

Møteleder: Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket/Universitetet i Oslo

Sensur i trykkefrihetens tid: Karl Johan og norsk presse 1814‒1844, Kristian Nymark, PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge

Satire og spydighetens politikk i norsk offentlighet, Kai Østberg, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Frie ord til Norden: norske utvandrere og utviklingen av en transatlantisk offentlighet, Henrik Olav Mathiesen, PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo

10.00 Spørsmål og diskusjon
10.30 Kaffepause
11.00

Sesjon 5: Frie ord i Norden? V – Har Norden vært en god ramme for å forske på offentlighet?

Møteleder: Inger-Johanne Sand, professor, Universitetet i Oslo

Panel med kommentarer til boken og prosjektet:

Eirinn Larsen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Terje Rasmussen, professor, Universitetet i Oslo

Kjell Åke Modéer, professor, Lunds Universitet

12.30 Avslutning og takk
13.00 Lunsj

 

 

 

 

Publisert 22. feb. 2019 10:04 - Sist endret 22. apr. 2020 17:19