Delprosjekter

Prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900, bygges rundt en rekke konkrete delprosjekter, både fra forskergruppen og fra tilknyttede nordiske og internasjonale forskere, som vil identifisere rettslige, religiøse, sosiale, politiske og kulturelle grenser for ytringsfrihet og offentlighet i Norden på 1800-tallet, sett i en internasjonal kontekst.

Dr.art. Marius Wulfsberg, Nasjonalbiblioteket

Stipendiat Henrik Olav Mathiesen, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Stipendiat Bård Sverre Tuseth, Det juridiske fakultet

Professor Sverre Blandhol, Det juridiske fakultet, UiO

Professor Øyvind Norderval, Det teologiske fakultet, UiO

Professor Marit Halvorsen, Det juridiske fakultet

Fil dr Henrik Edgren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet/ Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO.

Prof. Jes Fabricius Møller, Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet/Saxo-Instituttet, Københavns Universitet/ Det teologiske fakultet, UiO

Post.doc Morten Nordhagen Ottosen, Institut for Historie, Syddansk Universitet/ Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Professor Ola Mestad, Det juridiske fakultet, UiO

Førsteamanuensis Geir Heivoll, Politihøgskolen/Det juridiske fakultet.

Professor Odd Arvid Storsveen, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Professor Dag Thorkildsen, Det teologiske fakultet, UiO

Professor Dag Michalsen, Det juridiske fakultet, UiO

Universitetslektor Thor Inge Rørvik, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO

Førsteamanuensis Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket/Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Ph.d Marthe Hommerstad, Stortingsarkivet

Professor Hilde Sandvik, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Professor Jakob Maliks, Institutt for lærerutdanning, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet/Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO

Professor Torbjörn Nilsson, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns Högskola/ Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Professor Kirsti Strøm Bull, Det juridiske fakultet, UiO.

Professor Lars Björne, Det juridiske fakultet, Åbo Universitet/Det juridiske fakultet, UiO.