Delprosjekter

Prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900, bygges rundt en rekke konkrete delprosjekter, både fra forskergruppen og fra tilknyttede nordiske og internasjonale forskere, som vil identifisere rettslige, religiøse, sosiale, politiske og kulturelle grenser for ytringsfrihet og offentlighet i Norden på 1800-tallet, sett i en internasjonal kontekst.