Deltakere i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Michalsen Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Ruth Solveig Hemstad Førsteamanuensis +47 22856518 +47-93437312 r.s.hemstad@iakh.uio.no Historie
Marit Halvorsen Professor +47 22859785 marit.halvorsen@jus.uio.no Helserett, Rettshistorie
Ola Mestad Professor +47 22859376 +47 92881455 ola.mestad@jus.uio.no Petroleumsrett, Konsesjonsrett, Grunnloven, Grunnlova, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Sverre Blandhol Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett, Konflikthåndtering, Mekling, Juridisk metode, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning
Hilde Sandvik Professor +47 22855741 hilde.sandvik@iakh.uio.no Historie, Kvinnehistorie, Kjønnshistorie, Dansketiden, Sosialhistorie
Odd Arvid Storsveen
Dag Thorkildsen dag.thorkildsen@teologi.uio.no Systematisk teologi, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme
Øyvind Molland Norderval o.m.norderval@teologi.uio.no
Thor Inge Rørvik Universitetslektor +47 22854916 t.i.rorvik@ifikk.uio.no Idehistorie, Filosofihistorie, Teori og metode, Politisk filosofi, Krig, Naturrett, Rettshistorie, Universitetshistorie
Kirsti Strøm Bull Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47 22850339 +47 99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Politikk og religion, Diakonivitenskap
Hallgeir Elstad Professor +47 22850340 +47 90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Nordisk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi
Nora Naguib Leerberg Stipendiat +47 22845901 n.n.leerberg@jus.uio.no Rettshistorie
Bård Sverre Tuseth Forsker +47 22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no Rettshistorie
Henrik Olav Mathiesen Rådgiver +47 22854987 +47 47042336 (mob) h.o.mathiesen@iakh.uio.no
Jan Eivind Myhre Professor emeritus 48423304 (mob) 48423304 j.e.myhre@iakh.uio.no Historie, 1800-tallet, 1900-tallet, sosialhistorie, historiografi, vitenskapshistorie, profesjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie
Geir Heivoll

Andre deltakere