Deltakere i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Dag Michalsen Dekan +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Ruth Hemstad Gjesteforsker + 47 22856846 + 47 93437312 (mob) +47-93437312 r.s.hemstad@iakh.uio.no Historie
Marit Halvorsen Professor +47-22859785 marit.halvorsen@jus.uio.no Rettshistorie, Helserett
Ola Mestad Instituttleder +47-22859376 ola.mestad@jus.uio.no Europarett, Instituttleder, Petroleumsrett
Sverre Blandhol Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Hilde Sandvik Professor +47-22855741 hilde.sandvik@iakh.uio.no Historie, Kvinnehistorie, Kjønnshistorie, Dansketiden, Sosialhistorie
Odd Arvid Storsveen Professor +47-22858183 97733392 (mob) +47-97733392 o.a.storsveen@iakh.uio.no Teori og metode, Nasjonalisme, Historie, Kulturhistorie, Politisk historie, 1800-tallet
Dag Thorkildsen Professor +47-22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Protestantisme, Norsk kirkehistorie, Teologihistorie, Systematisk teologi, Religion og politikk, Nasjonalisme og religion
Øyvind Norderval Professor +47-22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Religion og politikk, Oldkirke, Norsk kirkehistorie, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Hermeneutikk, Religion og estetikk, Kanon, Historiske religionsstudier, Kjetteri, Antikk kultur og religion, Nasjonalisme og religion
Thor Inge Rørvik Universitetslektor +47-22854916 t.i.rorvik@ifikk.uio.no Idehistorie
Kirsti Strøm Bull Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47-22850339 +47-99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni, Protestantisme
Hallgeir Elstad Professor +47-22850340 +47-90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi, Religionspedagogikk
Nora Naguib Leerberg Stipendiat +47-22845901 n.n.leerberg@jus.uio.no Rettshistorie
Bård Sverre Tuseth Stipendiat +47-22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no Rettshistorie
Henrik Olav Mathiesen Stipendiat +47-22854987 h.o.mathiesen@iakh.uio.no Historie
Jan Eivind Myhre Professor emeritus +47-22854467 +4748423304 (mob) 48423304 j.e.myhre@iakh.uio.no Historie, 1800-tallet, 1900-tallet, sosialhistorie, historiografi, vitenskapshistorie, profesjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie
Geir Heivoll

Andre deltakere