Publikasjoner

Bilde: Pax Forlag
Publisert 8. mai 2019 09:22

Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914

Av Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.)

Publisert 4. sep. 2018 13:02

16. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Lars Björne

Publisert 5. juni 2018 15:37

Av Merethe Roos, Ruth Hemstad og Henrik Edgren (red.)

Publisert 5. juni 2018 15:16

Av Torbjörn Nilsson

Publisert 8. des. 2017 10:25

- Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling

15. bind i serien Oslo Studies in Legal History. 

Av Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.)

Publisert 8. des. 2017 09:56

Av Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen (red.)

Publisert 4. apr. 2017 11:34

13. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Hilde Sandvik (red.).

Publisert 4. apr. 2017 11:27

12. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine (red.)