Frie ord i Norden?

Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914

Av Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.)

Bilde: Pax Forlag

Publisert i:

Oslo: Pax forlag, 2019.

Kjøp boken.

Sammendrag:

Frie ord i Norden? «Trykkefrihed bør finde sted» het det i den norske Grunnloven av 1814, men ytringsfriheten har alltid hatt begrensninger, og offentligheten har aldri vært like tilgjengelig for alle. Hva var vilkårene for fremveksten av offentlighet og ytringsfrihet i de nordiske landene gjennom det avgjørende 1800-tallet? I denne boken drøfter en rekke nordiske forskere ulike sider ved denne historien. Det er en historie om konfliktfylte spørsmål og motstridende interesser, om gradvise endringer og tilbakeslag, men også om fremvekst av en friere offentlighet for stadig flere medborgere. Det er også en historie om kontakt og konflikt, om paralleller og forskjeller mellom de nordiske landene, om europeisk innflytelse og om transatlantisk utveksling. Frie ord i Norden kan ikke tas for gitt. Det viser med all tydelighet den nordiske historien som er denne bokens tema.

Publisert 8. mai 2019 09:22 - Sist endret 8. mai 2019 09:22