English version of this page

Sivilsamfunn i Norden

Hvordan har sivilsamfunns globale, transnasjonale og regionale interaksjoner formet ideer om Norden?

Svart-hvitt fotografi. Menn og kvinner sitter på stoler langs rommets vegger, med et stort bord i midten. Det norske flagg henger på bakveggen.

Samling i Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Foto: NLM-arkivet

Om prosjektet

«Sivilsamfunn i Norden. Globale, transnasjonale og regionale interaksjoner etter 1800», undersøker sivilsamfunn både i og utenfor de nordiske landene gjennom en historisk, transnasjonal og komparativ tilnærming.

Studiet av sivilsamfunn, som en sfære mellom staten, markedet og det private, åpner opp for nye perspektiver på politiske, sosiale og kulturelle ideer og praksiser som er blitt oppfattet som særlig nordiske.

Mål

Prosjektet ønsker å gi økt innsikt i hvordan ideene om Norden og den «nordiske modellen» både er relasjonelle og konstruerte, og at de endres over tid.

Prosjektet er bygget på tre relaterte pilarer:

  • Pilar I: Sivilsamfunn og stat
  • Pilar II: Transnasjonalt samarbeid
  • Pilar III: Internasjonalt engasjement

Organisering

Forskergruppen Sivilsamfunn i Norden ledes av Sunniva Engh, sammen med Klaus Nathaus og Ruth Hemstad.

Gruppen består av 30 forskere fra Universitetet i Oslo og andre universitet i Norden, Nederland og Storbritannia. Forskerne kommer fra fag som historie, jus, medisin, statsvitenskap, retorikk, filosofi, sosiologi og litteraturvitenskap. 

Vertsinstitusjon er Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), ved Universitetet i Oslo.

Samarbeidspartnere

Forkortet prosjektbeskrivelse (engelsk PDF) 

Prosjektets hovedside er på engelsk. 

Varighet

Februar 2020 - februar 2023

Sosiale medier

 

Publisert 16. mars 2020 14:56 - Sist endret 4. feb. 2021 11:06