Norge og Myanmar: Samarbeid og uenighet

Forskergruppen «Sivilsamfunn i Norden. Globale, transnasjonale og regionale interaksjoner etter 1800» inviterer til seminar om forholdet mellom Norge og Myanmar. Med Ada Nissen og Audun Aagre.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, hår, kinn.

Audun Agre (foto: privat) og Ada Nissen (foto: UiO).

Militæret i Myanmar overtok plutselig makten 1. februar i år, like før det nye, demokratisk valgte parlamentet skulle samles etter valget. I november 2020 vant Aung San Suu Kyi og NLD en overveldende valgseier. Nå vil militæret beholde innflytelsen.

Det norske utenriksdepartmentet (UD) har lenge støttet demokratiseringsarbeidet i Myanmar, og har tidligere trukket på kompetansen til Den norske Burmakomitéen.

Demokratiseringsprosessen i Myanmar har vært omstridt. Burmakomitéen har kritisert norske myndigheter for å legge seg for tett på den militære regjeringen under president Thein Sein og for å tidlig vektlegge norske næringsinteresser. Dette har skapt sterke reaksjoner fra både NLD og etniske minoriteter. I 2020 mistet Burmakomitéen støtten fra UD.

Program

Vi ønsker å diskutere Burmakomitéens erfaringer fra samarbeidet med UD, rommet for kritikk og nyanser i norsk arbeid for fred- og forsoning, samt sivilsamfunnets roller i utenrikspolitikken.

  • Ada Nissen, postdoktor ved IAKH, introduserer om Norges arbeid for fred og forsoning.
  • Audun Aagre, daglig leder ved Den norske Burmakomité, forteller om Burmakomitéens arbeid i Myanmar og om samarbeidet med UD.
  • Etterfølges av Q&A.

Seminaret inngår i NCS Virtual Colloquium.

Publisert 10. feb. 2021 08:47 - Sist endret 10. feb. 2021 08:47