Deltakere i Sivilsamfunn i Norden

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Sunniva Engh Førsteamanuensis +47 22856269 sunniva.engh@iakh.uio.no Historie
Klaus Nathaus Professor +47 228 56874 (office) klaus.nathaus@iakh.uio.no Historie
Ruth Hemstad Førsteamanuensis +47 22856518 +47-93437312 ruth.hemstad@iakh.uio.no Historie
Hanne Hagtvedt Vik Professor +47 22841953 h.h.vik@iakh.uio.no Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie
Odd Arvid Storsveen Professor +47 22858183 +4797733392 (mob) +47-97733392 o.a.storsveen@iakh.uio.no Teori og metode, Nasjonalisme, Historie, Kulturhistorie, Politisk historie, 1800-tallet
Ulrike Spring Førsteamanuensis +47 22844085 ulrike.spring@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Europeisk historie, Polarhistorie, Reiselivshistorie, Turismehistorie, Museer og museologi
Eirinn Larsen Professor i historie 22857205 92226993 (mob) 92226993 eirinn.larsen@iakh.uio.no Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi, Teori og metode, Internasjonalisering
Daniel Maul Professor +47 22857021 +47 96823320 (mob) 4796823320 daniel.maul@iakh.uio.no Historie
Inger Johanne Sand Instituttleder +47 22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Statsforfatningsrett
Dag Michalsen Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Marit Halvorsen Professor +47 22859785 marit.halvorsen@jus.uio.no Rettshistorie, Helserett
Kristian Bjørkdahl Postdoktor og undervisningsleder +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Retorikk, Pragmatisme, Forskningskommunikasjon, Resepsjonsstudier
Katerini Storeng Førsteamanuensis +47 22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Antoine de Bengy Puyvallée Stipendiat 400 73 554 a.de.b.puyvallee@sum.uio.no
Christoph Gradmann Professor +47 22850615 +4748420261 (mob) christoph.gradmann@medisin.uio.no
Per Haave Forsker +47 22850605 +47 99465179 per.haave@medisin.uio.no
Haldor Byrkjeflot Professor +47 22858433 90657112 haldor.byrkjeflot@sosgeo.uio.no Demokrati, Makt-Identitet-Politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Komparative reformer, Omdømme og tillit
Tyler Barrott Stipendiat tyler.barrott@sum.uio.no Afrika, Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk, Bistand, CSR, Energi, Norge, Olje og gass, Tanzania, utviklingspolitikk, virksomhetskommunikasjon