Bør barn undervises hjemme? Skolekritikk, John Holt og hjemmeundervisning

Åpent seminar med professor Espen Schaanning, HF, UiO

Foto av professor Espen Schaanning

Espen Schaanning. Foto: UiO

Schanning om foredraget: John Holt var en av de mest kjente amerikanske skolekritikerne på 1960- og 1970-tallet og ble også mye lest (og hyllet) her hjemme. I motsetning til de aller fleste skolekritikerne i samtiden stilte Holt seg imidlertid på slutten av 1970-tallet i spissen for hjemmeundervisningsbevegelsen. Hva var bakgrunnen for dette engasjementet? Var det noe ved Holts tenkning som fikk ham til å velge en helt annen vei enn de fleste andre toneangivende skolekritikerne? I Norge har hjemmeundervisning vært et ytterst marginalt fenomen, og Holts hjemmeundervisningsprosjekt ble ikke lagt merke til. Kan denne norske skepsisen mot hjemmeundervisning ha å gjøre med at vårt skolesyn er basert på en «nordisk modell» som på vesentlige punkter bryter med Holts tenkning?

 

Innlegg: Etter foredraget vil Anne-Mette Stabell, førsteamanuenis ved Steinerhøgskolen holde et kort innlegg: 

  • Er steinerpedagogikken underkjent i dag?

Deretter åpnes det for en spennende diskusjon!

 

Vi serverer kaffe, te og noe å bite i. Vel møtt!
 
Les mer om Espen Schaanning
Les mer om Anne-Mette Stabell
 
Publisert 21. mai 2019 13:15 - Sist endret 18. nov. 2019 15:27