Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær: Nye spenninger mellom hverdagslivets demokratisering og akademias instrumentalisering?

Åpent seminar med professor Helene Aarseth, STK, UiO

Foto av Helene Aarseth

Helene Aarseth. Foto: UiO

Hva skjer i møtet mellom demokratiske kjærlighets- og sosialiseringspraksiser og mer markedsbaserte utdanningsinstitusjoner?  Deler av den internasjonale forskningslitteraturen beskriver i dag en remaskulinisering av akademia. Mer markedsbasert konkurranse fremmer mer instrumentelle væremåter og samhandlingsformer og nedvurderer faglige orienteringer innrettet mot fortolkning av menneskelige erfaringer og relasjoner. Men hva er det egentlig som driver en slik remaskulinisering av væremåter og faglige orienteringer? Og hvordan kan en slik prosess eventuelt arte seg i en nordisk kontekst, der ikke minst de høyt utdannede kunnskapsarbeiderne har omfavnet mer demokratiske hverdagslivspraksiser og emosjonelt involverte maskuliniteter? Innlegget tar utgangspunkt i et nylig oppstartet forskningsrådsprosjekt og diskuterer perspektiver som kan belyse sammenhengen mellom hverdagsliv og kunnskapsbegjær.

  • Etter foredraget åpnes det for diskusjon og kommentarer.

Vi serverer kaffe, te, mineravann og frukt. Vel møtt!


Les mer om Helene Aarseth

Publisert 21. mai 2019 13:20 - Sist endret 9. okt. 2019 14:55