AVLYST - 100 år med skole for alle

Universitetet i Oslo markerer hundre år med skole for alle i et åpent arrangement der mange tema og ulike blikk på skole for alle før og nå skal med.   

Alle er velkomne i Gamle festsal i Domus Academica på Karl Johan 

Bildet kan inneholde: fotografi, snapshot, rom.

Grefsen skole 1954. Foto: Paul Andreas Røstad

I budsjettbehandlingen 24. mars 1920 vedtok Stortinget som prinsipp at statlig støtte til høyere skoler vil forutsette at de har avsluttet folkeskole som sitt opptaksgrunnlag. Vedtaket er omtalt som enhetsskolevedtaket. Det la grunnlaget for nye lover for høyere skoler i 1935 og for folkeskolene på landet og i byene i 1936. Enhetsskoleordninger ble senere utvidet gjennom innføring av grunnskole for alle i 1950- og -60-årene og er videreført i senere grunnskolereformer og rett til videregående opplæring for alle.

I Norge har felles grunnleggende skole hatt allminnelig tilslutning, både som demokratisk møteplass, for å sikre de som vokser opp allsidig grunnlag for videre kvalifisering og for et rikt liv. Ordningene med felles skole har også møtt kritikk fra ulike hold og gjennomgått adskillige reformperioder.


Program


12.00: Åpning

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo
 • Stortingspresident Tone Trøen


Fra enhetsskolevedtak til lang skole for alle

12.15: Folkeskolen som enhetsskole – et barn av flerpartistaten - Harald Jarning, IPED, UiO

12.30: Grunnskole for alle barn 1950-2000 - Katharina Sass, UiB

Allsang

13.00: Kommentarer:
 • Nina Volckmar, NTNU
 • Kjell Salvanes, NHH
 • Hadi Strømmen Lile, HiØ
 • Jon Kørvel, Utdanningsforbundet

13.30: Ordskifte –  Harald Jarning leder samtale med kommentatorene

14.00 Pause.  Kaffe og frukt


Skole for alle i dag

Grunnlova § 109

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til vidaregåande opplæring og likt høve til høgare utdanning på grunnlag av kvalifikasjonar.

14.30:  Innledning ved Inga Bostad, IPED, UiO

Allsang

14.50: Kommentarer:

 • Helga Aune, UiO
 • Marthe Gerhardsen, Utdanningsdirektør, Oslo 
 • Kim Helsvig, Oslo Met
 • Ove Skarpenes, UiA
 • Are Turmo, NHO

15.30: Ordskifte - Inga Bostad leder samtale med kommentatorene

16.30: Slutt

Arrangør

NordEd
Publisert 2. des. 2019 14:15 - Sist endret 12. mars 2020 13:13