English version of this page

Tingenes kunnskap om Norden

Gjenstander som ble samlet i det nordiske nord på 1800-tallet har formet den kulturelle og politiske kunnskapen om Norden. Men hva kan tingene fortelle oss om Norden i dag? 

Landskapsbilde fra Svalbard. Vann, fjell og himmel.
Foto: Ulrike Spring

Om prosjektet

«Collecting Norden» er et tverrfaglig og pedagogisk forsknings- og formidlingsprosjekt. Forskere og museumsansatte fra humaniora og naturvitenskapene ved UiO og partnerinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark deltar i prosjektet.

Vi tar utgangspunkt i samlinger av kultur- og naturgjenstander og undersøker hvilken kunnskap om Norden gjenstandene kan gi oss.

Mål

Prosjektet undersøker gjenstander som ble samlet under turistreiser og vitenskapelige ekspedisjoner i de nordlige delene av Norden på 1800- og det tidlige 1900-tallet. Gjenstandene kan være naturlige, menneskeskapte, fysiske og sanselige. Mange av gjenstandene fant veien til museumssamlinger, og skulle forme den politiske og kulturelle kunnskapen om de nordiske landene frem til i dag. Andre fant aldri veien dit.

Prosjektet har som mål å finne de tapte fortellingene om Norden, og granske allerede eksisterende fortellinger. Prosjektet vil på denne måten gi kritiske og alternative tolkninger av og forklaringer på våre samtidige forestillinger om Norden.

«Collecting Norden» fokuserer på det nordiske nord, definert som både geopolitisk enhet og kulturell forestilling. Det nordiske nord har siden 1800-tallet hatt en betydelig påvirkning på ideene om og forståelsen av de nordiske landene og, i forlengelsen av dette, den såkalte nordiske modellen.

Varighet

01.01.2021–31.12.2022.

Samarbeidspartnere

Forkortet prosjektbeskrivelse (engelsk PDF).

Finansiering

«Collecting Norden» finansieres av UiO:Norden, Universitetet i Oslo.

Publisert 16. feb. 2021 10:32 - Sist endret 17. nov. 2021 11:05