English version of this page

Forskning

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, grafikk.

UiO:Norden søker å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

Vi er en av verdens største forskningssatsinger på Norden og det nordiske, og har i dag ti store forskningsgrupper.

Vi støtter også annen relevant forskning på Norden og det nordiske på Universitet i Oslo.

UiO:Nordens forskergrupper

Sivilsamfunn i Norden

Bildet kan inneholde: begivenhet, rom, bord, svart og hvit.Forskergruppen Sivilsamfunn i Norden. Globale, transnasjonale og regionale interaksjoner etter 1800. Nettside kommer snart!

Les mer om forskergruppen

Nordisk natur

Bildet kan inneholde: Tre, Vegetasjon, Natur, Branch, Stamme.Forskergruppen Tvisynet på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde skal undersøke vårt motsetningsfulle forhold til naturen, vekslende mellom ødeleggelse og rekreasjon, skam og frihet, skyld og nåde. Nettside kommer snart!

Les mer om forskergruppen

NoWeDe

Bildet kan inneholde: transportmiddel, gate, kjøretøy, fotgjenger, lane.Nordic Welfare Developments (NoWeDe) studerer hvordan velferdsstaten oppstod historisk i den nordiske konteksten, og om den mulige fremtredelsen i utviklingsland i Afrika og Latin-Amerika i dag.

Nordic Branding

Nordic Branding skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt og deretter brukt i politikk, juss og handel.

Living the Nordic Model

Living the Nordic Model har fokus på barndom og oppvekst. Prosjektet søker å identifisere og analysere idealene, praktiseringene og institusjonene som påvirker utviklingsstadiene til nordiske borgeres liv, både nå og historisk.

Futuring Nordics

Prosjektet Framtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder.

NordEd

Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider.

NORDHOST

Forskergruppen Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis (NORDHOST) har som mål om å tilnærme seg verdispørsmål knyttet til migrasjon og gjestfrihet i Norden.

Offentlighetsprosjektet

Forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 (Offentlighetsprosjektet) undersøker de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

REN

Forskergruppen Renewing the Nordic Model (REN) har som formål å studere villkårene for bevaring og fornyelse av nordiske ‘samarbeidssamfunn’ i en stadig mer konkurransedrevet verden.

UiO:Norden vil utforske:

Norden i verden

Sammenligninger og kontraster mellom de nordiske landene, mellom Norden og andre land og regioner, og mellom institusjoner, praksiser og kulturuttrykk internt i landene.

Nordiske modeller, stiler og tradisjoner

Hvordan det nordiske blir konstituert, debattert, brukt og kritisert innenfor ulike samfunns-, kultur- og estetikkområder.

Historie og forutsetninger

Historiske fellestrekk, forskjeller og forutsetninger for dagens nordiske samfunn.

Bærekraft og fremtidsmuligheter

Politisk, økonomisk og kulturell globalisering, migrasjon, europeisering og standardisering påvirker og utfordrer. Landenes utvikling og muligheter handler ikke bare om å identifisere problemer og utfordringer, men også om å studere mangler, løsninger, tilpasninger og læring – på tvers av land, regioner og sektorer

Forskernettverk - ReNEW

UiO:Norden er partner i konsortiumet "Prosjektet Re­ima­gin­ing Norden in an Evolving World" (ReNEW), som søker å drive banebrytende forskning på Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

Unge:Norden - forskernettverk for Ph.D. og postdoktorer

UiO:Norden har et eget nettverk for yngre forskere som arbeider med spørsmål relatert til Norden

 

Workshops - gjennomførte

Workshopenes formål er å videreutvikle ideer og skisser som kan danne grunnlag for initiativets tematiske forskningsgrupper.