English version of this page

Forskning

Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO.

Vi vil utforske:

  • Norden i verden: Sammenligninger og kontraster mellom de nordiske landene, mellom Norden og andre land og regioner, og mellom institusjoner, praksiser og kulturuttrykk internt i landene.
  • Nordiske modeller, stiler og tradisjoner: Hvordan det nordiske blir konstituert, debattert, brukt og kritisert innenfor ulike samfunns-, kultur- og estetikkområder.
  • Historie og forutsetninger: Historiske fellestrekk, forskjeller og forutsetninger for dagens nordiske samfunn.
  • Bærekraft og framtidsmuligheter: Politisk, økonomisk og kulturell globalisering, migrasjon, europeisering og standardisering påvirker og utfordrer. Landenes utvikling og muligheter handler ikke bare om å identifisere problemer og utfordringer, men også om å studere mangler, løsninger, tilpasninger og læring – på tvers av land, regioner og sektorer.

Forskergruppene:

UiO:Norden deler hvert år ut midler til forskergrupper som søker å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. De tre første prosjektene ble etablert i 2016. Totalt vil UiO:Norden vil finansiere 11 forskergrupper, hver med en levetid på inn til 3 år.

Nordic Welfare Developments (NoWeDe)

Velferdsstaten er minst utviklet der det er størst behov for den. NoWeDe studerer hvordan velferdsstaten oppstod historisk i den nordiske (spesielt den norske) konteksten, og om den mulige fremtredelsen i utviklingsland i Afrika og Latin-Amerika i dag.

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900

Offentlighet og ytringsfrihet er forutsetninger for dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. Prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

NORDHOST

Er det noe særskilt ved nordiske former for gjestfrihet som utvikles i møter mellom migranter og sivilsamfunnets mottaksinitiativ og -prosjekt? NORDHOST har som mål om å tilnærme seg verdispørsmål knyttet til migrasjon og gjestfrihet i Norden.

Nordic Branding

 "Nordic Branding" skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt og deretter brukt i politikk, juss og handel.

Living the Nordic Model

Living the Nordic Model er UiO:Nordens nyeste forskergruppe med fokus på bardom og oppvekst. Norske nettsider kommer snart.

The Nordic Education Model

NordEd er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider.

Futuring Sustainable Nordic Business Models

Informasjon kommer.

Avsluttede UiO:Norden-prosjekter