English version of this page

Forskning

UiO:Norden søker å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

Globale utfordringer står det. Logo.

UiO:Norden vil utforske:

Norden i verden

Sammenligninger og kontraster mellom de nordiske landene, mellom Norden og andre land og regioner, og mellom institusjoner, praksiser og kulturuttrykk internt i landene.

Nordiske modeller, stiler og tradisjoner

Hvordan det nordiske blir konstituert, debattert, brukt og kritisert innenfor ulike samfunns-, kultur- og estetikkområder.

Historie og forutsetninger

Historiske fellestrekk, forskjeller og forutsetninger for dagens nordiske samfunn.

Bærekraft og fremtidsmuligheter

Politisk, økonomisk og kulturell globalisering, migrasjon, europeisering og standardisering påvirker og utfordrer. Landenes utvikling og muligheter handler ikke bare om å identifisere problemer og utfordringer, men også om å studere mangler, løsninger, tilpasninger og læring – på tvers av land, regioner og sektorer

Forskernettverk - ReNEW

Logoen til Renew

UiO:Norden er partner i konsortiumet "Prosjektet Re­ima­gin­ing Norden in an Evolving World" (ReNEW), som søker å drive banebrytende forskning på Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

Unge:Norden - forskernettverk for Ph.D. og postdoktorer

Barn strekker armene i været mot de nordiske flaggene. Illstrasjon.

UiO:Norden har et eget nettverk for yngre forskere som arbeider med spørsmål relatert til Norden

 

Workshops - gjennomførte

Workshopenes formål er å videreutvikle ideer og skisser som kan danne grunnlag for initiativets tematiske forskningsgrupper.

Konstruksjonen av Norden

I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og UiO:Norden utforske ideen om det nordiske fellesskapet –fra middelalderen og fram til i dag.